Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το σχόλιο της Δευτέρας - Τα νέα νομοσχέδια, η εκκαθάριση και ο ξερόλας


Επιμέλεια
Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven

 

Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Με νέα κυβέρνηση ξεκίνησε η εβδομάδα που πέρασε και φυσικά με νέα πρόσωπα στο τιμόνι του υπ. Οικονομικών [Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης]. Για τη φορολογική πολιτική, αρμόδιος είναι ο υφυπουργός κος Απόστολος Βεσυρόπουλος ο οποίος θα αναλάβει μάλλον και την προώθηση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου το οποίο όπως ακούγεται θα εισαχθεί στη Βουλή μέσα στον Αύγουστο.
Μετά το φορολογικό που ελπίζουμε να έχει τα θετικά μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, θα ακολουθήσουν δύο ακόμη νομοσχέδια τα οποία θα αφορούν στο ΓΕΜΗ και στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Σχετικά με το ΓΕΜΗ ο υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων δήλωσε ότι "Το τρίτο νομοσχέδιο θα είναι όλη η διαδικασία για το “ΓΕΜΗ” να βγαίνει η εγγραφή στο μητρώο αμέσως, να μην ταλαιπωρείται καμία επιχείρηση. Θα είναι όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για τη λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης, να φύγει η γραφειοκρατία από τη μέση» ".
Σε ό,τι αφορά τώρα στο φορολογικό, η εξαγγελία για μείωση του εισαγωγικού συντελεστή από το 22% στο 9% αφορά περισσότερο τους ελ. επαγγελματίες παρά τους μισθωτούς οι οποίοι να μην ξεχνάμε ότι έχουν και το αφορολόγητο.  Άλλωστε είναι γνωστό πλέον ότι η πλειοψηφία δηλώνει εισόδημα έως 10.000 ευρώ. 

Υπενθυμίζω ότι το 2017 δηλώθηκαν ανά είδος και ανά κλιμάκιο εισοδήματος τα ακόλουθα:

Επιχειρηματική δραστηριότητα - Ελ.Επαγγελματίες
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

(ΔΗΛΩΣΕΩΝ)

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ποσοστό
Από 0 έως 20.000 354,610 1,668,063,766 88.93%
Από 0 έως 10.000 298,246 872,388,948 74.80%
 
Φυσικά πρόσωπα
Μηδενικό εισόδημα 840,762 0 10.42%
έως 10.000 5,244,442 25,296,007,526 65.01%
Από 0 έως 20.000 7,323,192 55,415,075,969 91%
Από 20.001 έως 50.000 677,166 18,309,105,599 8%
Πάνω από 50.000 66,602 6,667,108,365 1%
 
Αγρότες
Από 0 έως 10.000 477,137 965,148,596 94.96%
Από 0 έως 20.000 497,394 1,234,792,921 98.99%
Από 20.001 έως 50.000 4,815 132,990,473 0.96%
Πάνω από 50.000 278 20,642,016 0.06%
       

Αναλυτικά όλα τα στατιστικά των δηλώσεων μπορείτε να τα δείτε εδώ

Οψόμεθα....


Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας: Τα νομικά πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα είναι περίπου 255.000

Η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας: Στον κωδικό 455 της δήλωσης Ν (μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες από φορολογική αναμόρφωση)  το προηγούμενο φορολογικό έτος δηλώθηκε το ποσό των 11,83 δις ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε φόρο 3,43 δις. Στο σύνολο των νομικών προσώπων βεβαιώθηκε φόρος για το 2017 το ποσό των 4,19 δις μείον 650 εκ. επιστροφές = 3,54 δις. !!!!!!!

 


 Παρακρατούμενοι φόροι και παροχές σε είδος.

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων έδωσε η ΑΑΔΔΕ. [Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο αναλυτικά].
Να επισημάνω μόνο 2 σημεία.
- ) Όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει για μήνες του έτους 2019 έγχαρτες αρχικές δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ, δε θα υποβάλλουν ξανά ηλεκτρονικές δηλώσεις με αναλυτικές εγγραφές. Αυτό διότι η ηλεκτρονική τους δήλωση στο σύστημα Taxisnet θα χαρακτηριστεί ως αρχική με αποτέλεσμα να προκύψει εκ νέου ταυτότητα οφειλής.
- )  Όσον αφορά τις αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με την Α.1176/2019, αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων της Α.1099/2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. Για το χρονικό διάστημα αυτό, ο παρακρατούμενος φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 από μισθωτή εργασία για τα πρόσωπα αυτά αποδίδονται από τους υπόχρεους με χειρόγραφες δηλώσεις ανά πλοίο και με αναλυτικές εγγραφές ανά εργαζόμενο, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία που οι αποδοχές αυτές καθίστανται δεδουλευμένες, ακόμα κι αν αυτές δεν έχουν πραγματικά καταβληθεί στους δικαιούχους.

Επίσης
, όλες οι παροχές σε είδος του κωδικού 15 του αρχείου αναλυτικών εγγραφών για αμοιβές από μισθούς και συντάξεις προς τους εργαζόμενους του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. δύνανται να υποβάλλονται με την τελευταία προσωρινή δήλωση μηνός Δεκεμβρίου του έτους. Συνεπώς όλοι οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν τις παροχές σε είδος με την τελευταία προσωρινή δήλωση του μηνός Δεκεμβρίου. [ Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο]


Μία ακόμη
 άχρηστη πληροφορία (για αύριο): Ο μέσος άνθρωπος περνάει 6 μήνες της ζωής περιμένοντας σε κόκκινα φώτα (Φανάρια εννοώ).
 

 Τέλος επιτηδεύματος

Η Α.Α.Δ.Ε. δημοσίευσε την εγκύκλιο Ε.2131/2019 με την οποία δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την εξαίρεση (από το 2018) από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος στους παρακάτω :
Α. Αγροτικοί συνεταιρισμοί (Α.Σ.) και αγρότες - μέλη αυτών
Α1. Αγρότες - μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών (Α.Σ.)
Α2. Αγροτικοί συνεταιρισμοί (Α.Σ.)
Β. Σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985
Γ. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων
Δ. Επιχειρήσεις σε θέση αδράνειας/εκκαθάρισης/πτώχευσης
Δ1. Επιχειρήσεις σε κατάσταση αδράνειας
Δ2. Επιχειρήσεις σε εκκαθάριση
Δ3. Επιχειρήσεις σε κατάσταση πτώχευσης

Η απόφαση αναλυτικά : Ε.2131/2019 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος.


 

 

 Παραγραφή μη αναληφθέντων μερισμάτων

Με άλλη απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. (Ε.2128/08-07-2019 ) παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την παραγραφή μη αναληφθέντων μερισμάτων από τους δικαιούχους αυτών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942.
Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει εδώ και χρόνια τις επιχειρήσεις και έχουν γραφτεί πολλά και διάφορα.
Αρκετές επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μεταφέρουν τα μη αναληφθέντα μερίσματα στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων των μερισμάτων, με αποτέλεσμα να επέλθει η πενταετία και τα μερίσματα αυτά να παραγραφούν υπέρ του δημοσίου.
Δείτε για παράδειγμα μια πρόσφατη υπόθεση εδώ : ΔΕΔ Θ 1228/2019.
Τώρα βέβαια θα μου πείτε αν μια επιχείρηση έχει χιλιάδες μετόχους πως θα γίνει πρακτικά αυτό; Όντως στις επιχειρήσεις με πολλούς μετόχους υπάρχει ένα ζήτημα, ωστόσο αυτές που την πατάνε είναι συνήθως μικρές.

Με την εγκύκλιο λοιπόν υπενθυμίζεται
ότι η παραγραφή της αξίωσης από μερίσματα αρχίζει από το τέλος του έτους, κατά το οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης και λήφθηκε η απόφαση περί διανομής των μερισμάτων (ήτοι από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της). Ωστόσο, η υπόψη πενταετής παραγραφή της απαίτησης από μερίσματα υπέρ του Δημοσίου διακόπτεται όταν κατά τη διάρκειά της ο υπόχρεος (ανώνυμη εταιρεία) αναγνωρίσει την απαίτηση αυτή του δικαιούχου του μερίσματος με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα μεταφέροντας το ποσό του οφειλόμενου μερίσματος από τον λογαριασμό 53.01 «Μερίσματα πληρωτέα» σε πίστωση του προσωπικού λογαριασμού του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου και ενημερώνοντας σχετικά τον δικαιούχο.

Δείτε επίσης και την ΠΟΛ.1079/2017 σχετικά με την παραγραφή μερισμάτων και υπέρ δημοσίου καθώς δικαιωμάτων συμμετοχής σε κέρδη Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών
 

 

Λέμε Ναι: Στις εγκυκλίους που με σαφήνεια είτε δίνουν λύσεις ή αναλύουν και ερμηνεύουν πλήρως τις διατάξεις των νέων νόμων.
Και Όχι
: Στις εγκυκλίους που ερμηνεύουν άλλα από αυτά που περιγράφει ο νομοθέτης και που στην πράξη αναιρούνται από άλλες οδηγίες της διοίκησης (βλ. ΠΟΛ.1113/2015)

 

 Εκκαθάριση εισφορών ΕΦΚΑ

Το γεγονός της περασμένης εβδομάδος βέβαια δεν ήταν άλλο από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2018 [Δείτε εδώ αναλυτικά].

Το τι εκπίπτουμε στην λογιστική και στη φορολογική βάση σε ό,τι αφορά τις εισφορές, νομίζω πλέον έχει γίνει γνωστό σε όλους. Σημειώστε επίσης ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό οι βεβαιώσεις για φορολογική χρήση του ΕΦΚΑ είναι σωστές, αφού δεν έχει συμπεριλάβει σε αυτές τις εισφορές του Δεκεμβρίου 2018 (οι οποίες καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2019 και θα εκπέσουν το 2019 με βάση τις νέες οδηγίες) αλλά και την πληρωμή των εισφορών του Δεκεμβρίου 2017 οι οποίες καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2018 και εξέπεσαν φορολογικά ήδη το 2017 σύμφωνα με το τότε ισχύον καθεστώς.

Στην εκκαθάριση αυτή πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές παρεμβάσεις στη διαδικασία προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης και εισφορών ειδικών κατηγοριών και ενσωματώθηκαν νέες ρυθμίσεις ασφάλισης και εισφοροδότησης.
Επίσης η ημερομηνία
καταβολής της 1ης δόσης από οφειλές που προέκυψαν μετά την εκκαθάριση ορίστηκε η  30.8.2019.
Κατά την περίοδο από 01/7/2019 έως 30/09/2019 εξελίσσονται και υλοποιούνται ταυτόχρονα διαδικασίες σχετικά με:
- Έκδοση μηνιαίων εισφορών
- Εκκαθάριση έτους 2018
- Ροές τροποποιήσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018
- Βεβαίωση οφειλών στο ΚΕΑΟ
- Ρύθμιση οφειλών.

Περισσότερα για την εκκαθάριση μπορείτε να δείτε στην σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπ.Εργασίας : ΔΙΕΙΣΦΜΜ/648/827169/2019 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, έτους 2018.

Από την πλευρά του ο Δ.Σ.Α. έδωσε στην δημοσιότητα, ασφαλιστικό "Οδηγό εκκαθάρισης ΕΦΚΑ 2018" ο οποίος αφορά τους δικηγόρους και με τον οποίο παρέχονται χρήσιμες οδηγίες με παρουσίαση της πλατφόρμας, με απλό τρόπο και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα. [Δ.Σ.Α.: Ασφαλιστικός Οδηγός εκκαθάρισης ΕΦΚΑ 2018]

Τέλος σε ό,τι αφορά στα ειδοποιητήρια των εισφορών Μαΐου (για αγρότες και ελ. επαγγελματίες) να υπενθυμίσω ότι ήδη έχουν αναρτηθεί από τις 10 Ιουλίου και φυσικά συνεχίζει να ισχύει η παράταση για την καταβολή αυτών έως σήμερα.

 


Ακόμη μια άχρηστη πληροφορία (για μεθαύριο αυτή τη φορά)Το τζιτζίκι είναι το πιο θορυβώδες έντομο στον κόσμο, καθώς μπορεί να παράγει ήχο 120 ντεσιμπέλ. Συγκριτικά, ένα κομπρεσέρ την ώρα που σπάει το μπετό παράγει 100-120 ντεσιμπέλ,

 


 

 S.O.S  - Επισημάνσεις


Εξόφληση δαπάνης μισθοδοσίας και αποζημίωσης απόλυσης. Τι άλλαξε από 1.7.2019 - Χρηστικός πίνακας

Μετά τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. αριθμ. 26034/695/2019, από 1.7.2019 και μετά, εάν δεν καταβληθούν οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και η αποζημίωση απόλυσής τους, αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά, τότε θα επιβάλλονται κυρώσεις από το Σ.ΕΠ.Ε, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011. Η καταβολή των αποδοχών και της αποζημίωσης απόλυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παροχών υπηρεσιών πληρωμών

Δείτε περισσότερα στην σχετική επισήμανση επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο εδώ

Ανάλωση κεφαλαίου σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συζύγων

Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συζύγων, ο επιζών σύζυγος μπορεί να καλύψει τις αντικειμενικές δαπάνες του με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών επικαλούμενος και τα εισοδήματα του αποβιώσαντος συζύγου;

Στο ερώτημα αυτό απαντάει η σχετική επισήμανση του κόμβου εδώ.

 

Το ξέρατε ότιΗ προκαταβολή φόρου που βεβαιώθηκε το 2017 στις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αγγίζει το μικροποσό των 3,81 δις ευρώ


 

 ⥢⥤

■  Ενδιαφέρουσες αποφάσεις της ΔΕΔ 

 

  ΔΕΔ 1410/2019 Εισόδημα - Λογιστικές διαφορές - Δώρα σε προμηθευτές - Γεύματα

Οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας δεν τεκμηριώνονται καθώς όσον αφορά τα δώρα που αφορούν σε ποτά και σε σοκολατένια αυγά, από τα προσκομισθέντα στοιχεία (κατάσταση με παραλήπτες δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα) δεν προκύπτει καμία συσχέτιση μεταξύ των συγκεκριμένων παραστατικών δαπανών και των παραληπτών που αναφέρονται στην προαναφερθείσα κατάσταση, μέσω σχετικών παραστατικών αποστολής. Ομοίως και για τα τιμολόγια με αριθμ /2015 εκδόσεως της επιχείρησης « » ποσού 350,55 ευρώ και /03.05.2015 εκδόσεως της « » ποσού 1.037,00 ευρώ, τα οποία αφορούν σε γεύματα διαφόρων προσώπων δεν τεκμηριώθηκε ο αριθμός καθώς η ταυτότητα και η ιδιότητα των συμμετεχόντων.  ΔΕΔ 1012/2019 Πρόστιμο περιβαλλοντικού τέλους σακούλας
 

Επειδή το πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§§1,2 του ν.4174/2013 είναι 500 ευρώ ή 250 ανάλογα με το σύστημα τήρησης βιβλίων.
Επειδή ο
ι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή τροποποιηθούν, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας.
Επειδή η φορολογική αρχή δε διαθέτει διακριτική ευχέρεια ως προς την επιβολή ή μη του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου.
Επειδή το ποσό του τέλους που αποδόθηκε εκπρόθεσμα αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 1,32 ευρώ.
Επειδή ο υπόχρεος δεν επικαλέστηκε λόγους ανωτέρας βίας (και μόνο η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τέτοια μικροποσά είναι λόγος ανωτέρας βίας, αφού συνήθως τέτοια ποσά περιέχει η πλειοψηφία των δηλώσεων του τέλους αυτού).
Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 500 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης του τέλους πλαστικής Σακούλας.


  ΔΕΔ Α 1755/2019 Βελτιώσεις προσθήκες παγίων που εκπέσθηκαν ως δαπάνες

Προσοχή να μην μπερδεύουμε τις προσθήκες - βελτιώσεις παγίων με τις δαπάνες συντήρησης.....

Επειδή, υποβλήθηκαν όλα τα τιμολόγια με τα σχετικά δελτία αποστολής  δαπανών, συνολικού ποσού 190.471,80€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Επειδή από την περιγραφή των αγαθών των προσκομισθέντων τιμολογίων προκύπτει η αγορά οικοδομικών υλικών όπως ψευδοροφές ξηράς δόμησης, σκελετοί ψευδοροφών, φύλλα νευρομετάλ, πλέγματα ενισχυμένα, τσιμεντόλιθοι, τσιμέντα, σακιά άμμου, σακιά γαρμπίλι, perlocrete (ελαφρύ κονίαμα), μονωτικά υλικά (dow), ξυλεία, δοκίδες οροφής & πατώματος, ξύλινες επενδύσεις, πλάκες Καρύστου, μάρμαρα Διονύσου, ερμάρια, υδραυλικά είδη και άλλα σχετικά υλικά κατασκευών.

Επειδή η μεγάλη ποσότητα και το είδος των υλικών αυτών παραπέμπει σε επεκτάσεις, προσθήκες και βελτιώσεις που προσαυξάνουν την αξία κτήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και όχι σε επισκευή πάγιου περιουσιακού στοιχείου που είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη (π.χ. ελαιοχρωματισμοί).

Επειδή δεν έχει προσκομιστεί κάποιο συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια η περιγραφή των ως άνω εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη τα αγορασθέντα υλικά που αναγράφονται στα δελτία αποστολής, οι ως άνω εργασίες παραπέμπουν σε επεκτάσεις, προσθήκες και βελτιώσεις που προσαυξάνουν την αξία κτήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και όχι σε επισκευή αυτών.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της κρινόμενης προσφυγής όσον αφορά τις ως άνω λογιστικές διαφορές, συνολικού ποσού 190.471,80€ (χωρίς Φ.Π.Α.)  ΔΕΔ Θ 1107/2019 Εργασίες καλωδιώσεων, εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου, και ελαιοχρωματισμοί δεν θεωρούνται δαπάνες βελτίωσης του ακινήτου (2238/1994)

Στην συγκεκριμένη υπόθεση τουλάχιστον δεν μπερδεύτηκε το λογιστήριο. Ωστόσο οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, για να μην λέμε συνέχεια : "Ευτυχώς που υπάρχει και η ΔΕΔ"


  ΔΕΔ Θ 1379/2019 Το έλλειμμα ταμείου δεν αποτελεί αντικείμενο επιβολής ΦΠA

Επειδή, το έλλειμμα ταμείου, ελλείψει άλλης επαρκούς, ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας από την ελεγκτική αρχή, ότι τούτο ανάγεται σε πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων, δεν αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.2859/2000, αντικείμενο επιβολής ΦΠΑ, πολλώ μάλλον στην υπό κρίση περίπτωση που η προσφεύγουσα δεν παρείχε υπηρεσίες καθότι ήταν σε διαδικασία ανέγερσης ξενοδοχείου.


  ΔΕΔ Θ 1228/2019 Παραγραφή μη αναληφθέντων μερισμάτων - Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα λογιστικά βιβλία της προσφεύγουσας διαπιστώθηκε ότι την 31/12/2012 στον λογαριασμό 53-01-00-2005 Μερίσματα πληρωτέα κοινών ανωνύμων μετοχών χρήσης 2005 υφίσταται υπόλοιπο 23.340,00 €.
Από την προσφεύγουσα δεν υποβλήθηκε στην αρμόδια φορολογική αρχή δήλωση απόδοσης μη αναληφθέντων μερισμάτων χρήσης 2005 στο Δημόσιο για το ποσό των 23.340,00 €. Τα μερίσματα της χρήσης 2005 δεν αναλήφθηκαν από τους δικαιούχους μετόχους, μέσα στον χρόνο που ήταν απαιτητά, με συνέπεια να έχουν παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
[Δυστηχώς η επιχείρηση θα μπορούσε να αποφύγει την δυσάρεστη αυτή εξέλιξη διενεργώντας απλά μια λογιστική εγγραφή....Σχετικό θέμα έχω στον πρόλογο.]  ΔΕΔ Α 1591/2019 Προϋποθέσεις για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου επί καταθέσεων ή αναλήψεων - Ταμειακή διευκόλυνση εταίρου προς την εταιρεία του

Διαβάστε τη...

 


Λέμε Ναι: Στις αποφάσεις της ΑΑΔΕ που δικαιώνουν φορολογούμενους από λάθη και παραλήψεις ελεγκτών.
Και Όχι
: Σε ορισμένους ελεγκτές που απλά... το παρακάνουν.

 

Το ξέρατε ότι: Υπάρχει περίπου ένα κοτόπουλο για κάθε άνθρωπο στον κόσμο.

Μάθετε ότι: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. και της ΕΛΣΤΑΤ, το Α.Ε.Π. σε ονομαστικές τιμές το 2017 άγγιξε τα 180 δις, ενώ οι επιχειρήσεις και όλα τα φυσικά πρόσωπα δήλωσαν συνολικό ακαθάριστο εισόδημα 327,0 δις

 

 ⥢⥤

 

 Λοιπές φορολογικές και άλλες σημαντικές αποφάσεις   Απόσβεση δαπανών ανάπτυξης: Διευκρινίσεις από την Α.Α.Δ.Ε

Για τη διενέργεια φορολογικών αποσβέσεων των δαπανών ανάπτυξης που αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία με βάση τα Ε.Λ.Π., εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1073/2015 εγκύκλιό.
Συνεπώς, εάν οι δαπάνες αυτές μόλις ολοκληρωθούν παράγουν ένα περιουσιακό στοιχείο έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται, το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24, όπως για παράδειγμα οι δαπάνες ανάπτυξης λογισμικού, τότε αποσβένονται με τον συντελεστή του εν λόγω παγίου, (π.χ. 20% στην περίπτωση του λογισμικού), ενώ σε αντίθετη περίπτωση το υπόψη πάγιο αποσβένεται ως λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης, με συντελεστή 10%, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 της παρούσας εγκυκλίου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι εν λόγω δαπάνες εμπίπτουν στον ορισμό των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22Α του ν.4172/2013 και κατά συνέπεια, εκπίπτουν στο σύνολό τους κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 30% (σχετ. ΠΟΛ.1111/2016 εγκύκλιος και αριθμ. 109343/12/11.7.2017 ΚΥΑ).»

Η απόφαση :   Ε.2134/2019 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξηςΔιαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Με την νέα απόφαση ορίζεται :
- το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των απαλλαγών ή εκπτώσεων από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
- η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών ή εκπτώσεων των άρθρων 3 έως και 5 του ν. 4223/2013, πλην της εφαρμογής της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του ιδίου νόμου
- η διαδικασία χορήγησης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 εκπτώσεων και εφαρμογής της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του ιδίου νόμου
- διαδικασία διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου

- άλλα ειδικά θέματα, ενώ επίσης επισυνάπτονται και τα νέα υποδείγματα για τη χορήγηση απαλλαγών ή εκπτώσεων, που υποβάλλονται στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ

Η απόφαση :   Α.1272/08-07-2019 Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 1711).Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ: Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ σχετικά με τη διαδικασία

Η απόφαση : 1098815 ΕΞ 2019 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων αναφορικά με την οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ.Δεν αποτελούν εισόδημα τα ποσά
που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης), για την κάλυψη μέρους των διδάκτρων που κατέβαλαν αυτοί για τα τέκνα τους σε ξενόγλωσσα ή ελληνικά σχολεία που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστημα σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα ποσά αυτά αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και, ως εκ τούτου, δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου εισοδήματος.

Η απόφαση :   Ε.2135/2019 Φορολογική μεταχείριση ποσών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης) για δίδακτρα των παιδιών τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4339/2015
 Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι δημόσιες σχολικές μονάδες
 

Δεδομένου ότι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι δημόσιες σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) που υπάγονται σε αυτές, αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα του άρθρου 45 του ν.4172/2013, και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα ως άνω πρόσωπα λόγω μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος διαγράφονται κατόπιν σχετικής αίτησης στη Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση : Ε.2136/2019 Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματοςΔήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομίας
 

Δεδομένου ότι ο δικαστικός εκκαθαριστής είναι υπόχρεος σε δήλωση των εισοδημάτων της κληρονομιάς που αποκτώνται μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου, δηλώνει και ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση της κληρονομιαίας ακίνητης περιουσίας στη χειρόγραφη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αρχική ή τροποποιητική (εκπρόθεσμη), που υποβάλλει στο όνομα του κληρονόμου, υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013.

Η απόφαση : Ε.2129/2019 Διευκρινίσεις για τη δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομίαςΥπηρεσίες παιδότοπου: Δεν απαιτείται η προσκόμιση προέγκρισης ίδρυσης κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών

Η απόφαση
:
Ε.2133/2019 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύειΔιασύνδεση ΑΦΜ με ληξιαρχικά γεγονότα και στοιχεία Δελτίων Ταυτότητας - Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Η απόφαση : Ε.2132/2019 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1006/2013 (Β'19/2014) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της Α.1164/2019 (Β'1618) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ΕσόδωνΟλοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό - Κοινοποίηση διατάξεων των άρ. 30 και 31 του ν. 4608/2019
 

Οι βασικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο νόμο 3784/2009 αφορούν στα ακόλουθα:

(α) Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής των υπόχρεων εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών και όπου απαιτείται του φορολογικού μηχανισμού
(β) Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και των προστίμων στις περιπτώσεις παραβίασης των σχετικών με την υποχρέωση εγκατάστασης των συστημάτων διατάξεων
(γ) Καθορισμός των αρμόδιων αρχών για τον έλεγχο εφαρμογής των συστημάτων εισροών- εκροών
(δ) Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων εισροών- εκροών των υπηρεσιών που ορίζονται ως αρμόδιες για το έλεγχο
(ε) Δυνατότητα συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου για τον από κοινού έλεγχο κατά λόγο αρμοδιότητας, της εφαρμογής των διατάξεων για τα συστήματα εισροών- εκροών
(στ) Ογκομέτρηση των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμων ως προϋπόθεση της κυκλοφορίας τους, και πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης
(ζ) Πρόβλεψη εξουσιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων
(η) Μεταβατικές διατάξεις.

Η απόφαση : Ε.2127/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66 Α/2019) οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 31 του νόμου 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α/ 2009), αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών- εκροών και φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμούΣημαντικός κατάλογος από την ΑΑΔΕ με περιλήψεις των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ και των αποφάσεων του ΣτΕ για το έτος 2018, οι οποίες αφορούν φορολογικά και τελωνειακά θέματα.

Η απόφαση :  Ε.2130/2019 Γνωστοποίηση αποσπασμάτων της ετήσιας έκθεσης 2018 του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) - γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ


 


Το ξέρετε ότι : 243 επιχειρήσεις εκπίπτουν κάθε χρόνο την ζημιά του κουρέματος των ομολόγων (1/30) που έγινε το 2012, και η οποία ήταν περίπου 24 δις ευρώ.

 

 ⥢⥤

 

■ Διάλειμμα  

Ιδιαιτέρα Οχήματα..Για Κυρίες.

 

 

Για όσους μιλάνε πολύ...Για να συνεχίζετε ακόμα και εάν ντελαπάρει...Για όσους θέλουν να νιώθουν άνετα...Το αμάξι είπαμε να κοιτάτε...


Για Κυρίες νο2Όχημα τύπου CatamaranΓια να χωράμε παντού


 

 

 ⥢⥤

 

Το ξέρετε ότι : Μόνο 5 επιχειρήσεις (από τις 255.000) δηλώνουν "μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρίας (άρθρο 66 Κ.Φ.Ε.)". Το ποσό που δηλώνεται είναι μόλις 1 εκ. ευρώ. Νομίζω ότι αξίζουν βραβείο ειλικρίνειας.

 


 

 Εργατικά - Ασφαλιστικά

Η εκκαθάριση του ΕΦΚΑ δεν ήταν το μοναδικό θέμα της εβδομάδας που πέρασε.

  Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/2019 Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
 

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 και δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε ή ανήκει σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ή β΄ βαθμού συγγένειας.
β) δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική-επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 μέχρι 6/2/2019.
γ) έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β΄ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 τη μηνιαία εισφορά των 10 ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος, ανεξαρτήτως περιόδου.
δ) έχουν πραγματοποιήσει, από τις 7/2/2019 και μετά, νέα έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., και έχει αξιολογηθεί το επιχειρηματικό τους σχέδιο από τον Ο.Α.Ε.Δ. θετικά ή δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι εντός διμήνου από τη θετική αξιολόγηση (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας.
ε) έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ή οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές για τις οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
ζ) η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα να έχει τη μορφή:
- ατομικής επιχείρησης
- ομόρρυθμης εταιρείας (ΟΕ)
- ετερόρρυθμης εταιρείας (ΕΕ) με ομόρρυθμους εταίρους
- εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
- ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ)
- συνεταιρισμού εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016

Για την διαδικασία ένταξης και τις λοιπές λεπτομέρειες, δείτε την σχετική απόφαση

 

  Διαγραφή οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας: Υπαγωγή ασφαλισμένων π. ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια - - Η απόφαση : Δ.ΑΣΦ./235/837851/2019 Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’)

  Δεν υπάγονται στις διατάξεις για τα «μπλοκάκια» οι υγειονομικοί αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών - Δεν υφίσταται υποχρέωση ανάρτησης των συμβάσεων - - Η απόφαση : ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/2019 Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ)

Επίσης :

  Έρχονται αλλαγές στο νόμο «Κατρούγκαλου» - Ηλεκτρονική, αυτόματη και άμεση έκδοση των συντάξεων προαναγγέλλει ο Ν. Μηταράκης

 Υπ. Εργασίας: «Ξεκινούν οι έλεγχοι σε όλη την χώρα - Κύρια προτεραιότητα η νομιμότητα στην αγορά εργασίας και η προστασία των εργαζομένων»


Και μερικές ακόμα :

  Παιδικοί Σταθμοί 2019-2020: Διευκρίνιση για τη χορήγηση voucher στους διαμένοντες στους Δήμους που εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

 Τα αποτελεσμάτα του «ΕΡΓΑΝΗ» για το μήνα Ιούνιο - Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 31.407 θέσεις εργασίας

 ΕΛΣΤΑΤ: Σε 17,6% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο - Έρευνα εργατικού δυναμικού

 

Το ξέρατε ότι : Από τα 255.000 νομικά πρόσωπα, μόνο τα 20.000 δηλώνουν έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση. Τα υπόλοιπα προφανώς δεν έχουν ιδιοκτησία που να ιδιοχρησιμοποιούν.
 

 

 ⥢⥤

 

 Λοιπές ειδήσεις


Μετατίθεται για τις 16 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για το «Εξοικονόμηση Κατ' οίκον ΙΙ»
Στα 104 δις ευρώ το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο - Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για το Tax Administration Monitor Μαΐου 2019
Airbnb: Η πλατφόρμα συνεργάζεται με την ΕΕ και τις αρχές προστασίας των καταναλωτών, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις προσφορές της
Ανακοίνωση ΓΓΠΣ για την ειδική εκλογική αποζημίωση Βουλευτικών εκλογών
Κτηματολόγιο: Παράταση δηλώσεων σε περιοχές της Αχαΐας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Μεσσηνίας

 

Το ξέρατε ότι : Το 2017 το ποσό της ανάλωσης κεφαλαίου που επικαλέστηκαν τα φυσικά πρόσωπα στις δηλώσεις εισοδήματος έφτασε το ποσό των 3,8 δις ευρώ. Ωστόσο η διαφορά τεκμηρίων, πρόσθεσε 6,7 δις φορολογητέο εισόδημα στους φορολογούμενους .

 

 

 ⥢⥤

 

  

 Αποφάσεις δικαστηρίων


 ΣτΕ 1896/2018 Προσαύξηση περιουσίας - Κέρδη του από νόμιμο παίγνιο, όπως το «πάμε στοίχημα»

ΔΕΕ: Αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης ο μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ για το τσίπουρο και την τσικουδιά - Η απόφαση : Yπόθεση C-91/18 Παράβαση κράτους μέλους - Ειδικοί φόροι κατανάλωσης για την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά - Άρθρο 110 ΣΛΕΕ - Οδηγία 92/83/ΕΟΚ - Οδηγία 92/84/ΕΟΚ - Κανονισμός (ΕΚ) 110/2008 - Εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην παραγωγή των εγχώριων προϊόντων με την ονομασία τσίπουρο και τσικουδιά

ΔΕΕ - Οι επιβάτες οι οποίοι έχουν δικαίωμα να στραφούν κατά του διοργανωτή του ταξιδιού τους προκειμένου να τους επιστραφεί το αντίτιμο των αεροπορικών εισιτηρίων δεν μπορούν να αξιώσουν επιστροφή των χρημάτων τους και από τον αερομεταφορέα - Η απόφαση : Υπόθεση C-163/18 Αεροπορικές μεταφορές - Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 - Κοινοί κανόνες αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης - Ματαίωση της πτήσης - Παροχή βοήθειας - Αξίωση για επιστροφή του αντιτίμου του αεροπορικού εισιτηρίου από τον αερομεταφορέα - Άρθρο 8, παράγραφος 2 - Οργανωμένο ταξίδι - Οδηγία 90/314/ΕΟΚ - Πτώχευση του διοργανωτή ταξιδίων

ΔΕΕ - Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η Amazon δεν υποχρεούται να θέτει σε κάθε περίπτωση στη διάθεση των καταναλωτών αριθμό τηλεφώνου πριν από τη σύναψη σύμβασης - Η απόφαση :  Υπόθεση C-649/17 Προστασία των καταναλωτών - Οδηγία 2011/83/ΕΕ - Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ - Υποχρεώσεις πληροφορήσεως στο πλαίσιο συμβάσεων εξ αποστάσεως και συμβάσεων που συνάπτονται εκτός εμπορικού καταστήματος - Υποχρέωση του εμπόρου να γνωστοποιεί, “εάν υπάρχει”, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό τηλεομοιοτυπίας - Περιεχόμενο

 
Yπόθεση C-716/17 Προδικαστική παραπομπή - Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων - Περιορισμοί - Κίνηση διαδικασίας διαγραφής χρεών - Προϋπόθεση κατοικίας - Επιτρέπεται - Άρθρο 45 ΣΛΕΕ - Άμεσο αποτέλεσμα

Yπόθεση C-316/18 Έκπτωση του φόρου εισροών - Έξοδα διαχείρισης ταμείου δωρεών το οποίο πραγματοποιεί επενδύσεις με σκοπό την κάλυψη του κόστους του συνόλου των πράξεων εκροών που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στον φόρο - Γενικά έξοδα

Υπόθεση C-26/18 Γένεση τελωνειακής οφειλής λόγω παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας - Φορολογία - Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο δʹ, και άρθρο 30 - ΦΠΑ κατά την εισαγωγή - Γενεσιουργός αιτία του φόρου - Έννοια της “εισαγωγής” αγαθού - Απαίτηση εισόδου του αγαθού στο κύκλωμα οικονομικών συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προώθηση του αγαθού αυτού σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο γεννήθηκε η τελωνειακή οφειλή

 

Το ξέρατε ότι : Το 2017 μόνο 299 φυσικά πρόσωπα δήλωσαν ότι έχουν εσωτερική πισίνα ενώ εξωτερική δήλωσαν ότι έχουν 16.913 φυσικά πρόσωπα.

 

 

 ⥢⥤

 

 

 Σ.ΛΟ.Τ.

ΣΛΟΤ 1397/2019 Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού

Ασχέτως με το θέμα στην απάντηση του ΣΛΟΤ, παίρνουμε μια γεύση από τις νέες διατάξεις του νόμου 4548/2018, σχετικά με το ποσοστό διανομής κερδών των ανωνύμων εταιριών και πως αυτό μπορεί να μεταβληθεί με την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Στο άρθρο 161 ορίζεται η διανομή ελάχιστου μερίσματος και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 161 αναφέρεται: «Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου».

Στο άρθρο 159 ορίζεται ότι: «Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό».

Το άρθρο 162 ορίζει, επίσης, τα όργανα που προτείνουν το ποσό των κερδών που θα διανεμηθεί.

 

Το ξέρατε ότι : Το ποσό με το οποίο χρηματοδότησαν τα φυσικά πρόσωπα το 2017 τα κόμματα και τους υποψ. βουλευτές έφτασαν το ποσό των 740 χιλιάδων ευρώ.
 

 

 

 ⥢⥤

 

 Άρθρα.... 


  (Upd) Άρθρα Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ)] εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ   [Ενημερωμένο με τις τελευταίες αλλαγές]

 Υποδείγματα καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018

 Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούνιος 2019)

 

 


Φορολογικές Υποχρεώσεις εβδομάδος

 

15 Ιουλ 2019 Απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12 του προηγούμενου έτους

15 Ιουλ 2019 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιουνίου

15 Ιουλ 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Ιουνίου

15 Ιουλ 2019 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων προηγούμενου εξαμήνου

15 Ιουλ 2019 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου προηγούμενου εξαμήνου

15 Ιουλ 2019 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων προηγούμενου εξαμήνου

15 Ιουλ 2019 Απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12 του προηγούμενου έτους

16 Ιουλ 2019 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιουνίου

19 Ιουλ 2019 Υποβολή δήλωσης, καταβολής του φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Πληρωμές M.O.S.S.), τριμήνου Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

 

Το ξέρατε ότι : Το σχόλιο τελείωσε, καλή συνέχεια.

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης