Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στα 104 δις ευρώ το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο - Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για το Tax Administration Monitor Μαΐου 2019

Στα 104 δις ευρώ το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο - Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για το Tax Administration Monitor Μαΐου 2019
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. το Tax Administration Monitor Μαΐου 2019, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:
 
• Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 104.201.463.953 € (μείωση κατά 0,111% σε σχέση με Απρίλιο 2019)
• Ανεπίδεκτα είσπραξης: 18.507.564.187.560 €
• Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 85.693.899.763 €
• Πλήθος οφειλετών: 3.842.108 (μείωση κατά 1,82% σε σχέση με Απρίλιο 2019)

• Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:
 

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

       354.228.686  

    350.000.000  

101,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

       297.417.622  

    325.000.000  

91,5%

ΜΑΡΤΙΟΣ

       272.230.876  

    295.000.000  

92,3%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

241.393.686

275.000.000

87,8%

ΜΑΪΟΣ

244.263.816

   255.000.000

95,80%

5ΜΗΝΟ

    1.409.534.687

1.500.000.000

94,0%


 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2018/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

1,20%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

-16,87%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

-1,78%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287

241.393.686

-22,13%

ΜΑΪΟΣ

              261.073.964  

244.263.816

-6,44%

5ΜΗΝΟ

          1.556.055.832  

    1.409.534.687  

-9,42%


 
• Νέο ληξιπρόθεσμο:

 
1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
 
Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 235 εκ, ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 610 εκ (μείωση κατά κατά 61,6%)
 
Το 92,21% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
 
 

Μάιος 2018

Μάιος 2019

Μεταβολή Μαΐου

Άλλοι άμεσοι φόροι

              52.809.368  

              40.969.237  

-22,42%

Εισόδημα

              61.535.520  

              23.667.364  

-61,54%

Φόροι στην Περιουσία

                6.661.908  

                4.715.770  

-29,21%

Φ.Π.Α.

            235.718.129  

              53.413.382  

-77,34%

Τέλη και Χαρτόσημα

              24.391.550  

                3.279.238  

-86,56%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

                6.010.100  

                1.473.202  

-75,49%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ

                5.956.467  

                3.331.426  

-44,07%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

            134.339.872  

              36.059.901  

-73,16%

Δάνεια

              28.617.934  

                2.147.710  

-92,50%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

              12.020.043  

              14.274.455  

18,76%

Δικαστικά έξοδα

              11.900.090  

              11.363.671  

-4,51%

Καταλογισμοί

              27.148.154  

              17.732.897  

-34,68%

Πρόστιμα  Άμεσοι

 

                3.922.229  

 

 

        607.109.136  

        216.350.482  

-64,36%


            
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης