Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι τράπεζες ανοίγουν τα ταμεία για τις επιχειρήσεις

  • Μετά τις τεράστιες ζημίες 1,6 δισ. ευρώ το 2008 από τα δάνεια προς νοικοκυριά και την καλύτερη συμπεριφορά που επέδειξαν οι χορηγήσεις προς μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι διοικήσεις των τραπεζών ανακρούουν πρύμναν. Επαναχαράσσουν τη στρατηγική τους για το 2009, εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής έχει αποφευχθεί το ντόμινο προβλημάτων στα επιχειρηματικά δάνεια και, συνεπώς, είναι εφικτό να αυξηθούν οι χορηγήσεις προς τις εταιρείες. Ενώ μέχρι πρότινος ίσχυε το «Παγώστε τις δανειακές γραμμές», οι τραπεζίτες θεωρούν πλέον ότι πρέπει να στηρίξουν τις επιχειρήσεις.
Οι τράπεζες ανοίγουν τα ταμεία για τις επιχειρήσεις

Μετά τις τεράστιες ζημίες 1,6 δισ. ευρώ το 2008 από τα δάνεια προς νοικοκυριά και την καλύτερη συμπεριφορά που επέδειξαν οι χορηγήσεις προς μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι διοικήσεις των τραπεζών ανακρούουν πρύμναν. Επαναχαράσσουν τη στρατηγική τους για το 2009, εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής έχει αποφευχθεί το ντόμινο προβλημάτων στα επιχειρηματικά δάνεια και, συνεπώς, είναι εφικτό να αυξηθούν οι χορηγήσεις προς τις εταιρείες. Ενώ μέχρι πρότινος ίσχυε το «Παγώστε τις δανειακές γραμμές», οι τραπεζίτες θεωρούν πλέον ότι πρέπει να στηρίξουν τις επιχειρήσεις.

Η νέα μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ δημιουργεί προσφορότερες συνθήκες δανεισμού. Οι τράπεζες ετοιμάζονται με νέα προϊόντα χαμηλού σχετικά πιστωτικού ρίσκου, ενώ οι διοικήσεις εκτιμούν ότι από τον Απρίλιο η παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις θα αυξηθεί, ώστε να διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2008, που χαρακτηρίστηκε από έντονη πιστωτική ασφυξία.

Η κατάσταση δεν πρόκειται να επανέλθει στα επίπεδα του 2007, αλλά προσεχώς θα υπάρξει βελτίωση, εκτιμούν οι τραπεζίτες. Παράλληλα και οι τράπεζες θα αρχίσουν προσεκτικά να «ξεκλειδώνουν» την ρευστότητα που απέκτησαν με ίδια μέσα.

Πάντως, οι τεράστιες ζημίες που έφθασαν τα 3,2 δισ. ευρώ από όλα τα δάνεια, όταν τα συνολικά κέρδη ανήλθαν σε 3,5 δισ. ευρώ για το 2008, κάνουν πολύ συντηρητικές τις τράπεζες. Είναι προφανές ότι η «προληπτική αύξηση των προβλέψεων» δεν μπορεί να καλύψει τις ζημίες που θα δημιουργηθούν μέσα στο 2009.

Στο δ΄ τρίμηνο του 2008 οι τράπεζες διενήργησαν προληπτικές προβλέψεις 1,5 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 47% των συνολικών προβλέψεων για προβληματικά δάνεια στο σύνολο της προηγούμενης χρήσης.

Στα επιχειρηματικά δάνεια οι συνολικές προβλέψεις αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, προφανώς χαμηλές αν ληφθεί υπόψη ότι σε σύνολο δανείων 250 δισ. ευρώ, τα 133 δισ. είναι προς τις επιχειρήσεις και τα 117 δισ. προς τα νοικοκυριά. Οι διοικήσεις των τραπεζών πλέον συνειδητοποιούν ότι η μάχη των μεριδίων αγοράς, χωρίς μέτρο και χωρίς φραγμούς τα προηγούμενα χρόνια πλήττει καίρια τους ισολογισμούς.


Πηγή Ισοτιμία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης