Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δανειολήπτες τ. ΟΕΚ: Ρύθμιση οφειλών - Νέα εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας

 

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 29652/2839/2019 σχετικά με την ΥΑ «Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς τ. ΟΕΚ και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών» 13097/661/13.4.2017.

Δείτε τη νέα εγκύκλιο 29652/2839/01-07-2019 από το αρχείο του κόμβου. Σχετική απόφαση και η 24641/2258/30-05-2019 ««Εγκύκλιος σχετικά με «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ»»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης