Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και ΧίοΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2543/26-06-2019 η απόφαση Α.1229/2019 με την οποία παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήτοι από 1.7.2019 έως και 31.12.2019, η μείωση κατά 30% των συντελεστών του Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης