Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξακολουθεί να έχει ισχύ και μετά την 1/1/17 η προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων στον κλάδο ασθένειας σύμφωνα με το ν. 1276/82

Εξακολουθεί να έχει ισχύ και μετά την 1/1/17 η προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων στον κλάδο ασθένειας σύμφωνα με το ν. 1276/82
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο 324/ 751165/2019 του ΕΦΚΑ η προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων στον κλάδο ασθένειας σε είδος σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις εξακολουθεί να έχει ισχύ και μετά την 1/1/17.

Όπως αναφέρεται στο Γενικό Έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1276/1982 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.2217/94 και με την Φ40021/15895/1110/22-2-06 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δόθηκε η δυνατότητα στους Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς που συνταξιοδοτούνται από οποιαδήποτε αλλοδαπή πηγή, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και δεν είναι ασφαλισμένοι για τον κίνδυνο ασθένειας, να μπορούν με αίτησή τους να υπαχθούν στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας σε είδος του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. καταβάλλοντας εισφορά ίση προς το 8,5% του ποσού της σύνταξής τους.

Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών σχετικά με την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων μετά την εφαρμογή του ν. 4387/2016, και ειδικότερα των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37 αυτού, διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν, και να εφαρμόζονται όπως πριν την ψήφιση αυτού, καθόσον αποτελούν ειδική διάταξη νόμου.

Δείτε το Γ.Ε. 324/751165/2019 του ΕΦΚΑ από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης