Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τοποθέτηση εκρποσώπων του Δημοσίου στις τράπεζες

27 Φεβρουάριος 2009
  • Τοποθέτηση εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια πιστωτικών ιδρυμάτων Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου ορίζονται εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Ρευστότητας της οικονομίας, σύμφωνα με το σχετικό νόμο <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/215' rel='tag laws'>3723/2008</a>.
Τοποθέτηση εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια πιστωτικών ιδρυμάτων
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου ορίζονται εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Ρευστότητας της οικονομίας, σύμφωνα με το σχετικό νόμο 3723/2008.

Οι εκπρόσωποι που ορίζονται ανά τράπεζα είναι οι κ.:

Μακρίδης Αλέξανδρος, οικονομολόγος, στην Εθνική  Τράπεζα


Αμπατζής Ευριπίδης, οικονομολόγος, στην Αγροτική Τράπεζα


Ρίζος Γεώργιος, οικονομολόγος, στην Τράπεζα Αττικής


Ανδρουλιδάκης Άγγελος, δικηγόρος-οικονομολόγος, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο


Μέργος Γεώργιος, καθηγητής Πανεπιστημίου, στην Alpha Bank


Χιώτης Γεώργιος, τ. καθηγητής Πανεπιστημίου, στην Τράπεζα Πειραιώς


Δαμιανός Δαμιανός, χημικός μηχανικός -οικονομολόγος, στη Eurobank


Παναγιωτόπουλος Βασίλης, δικηγόρος, στην Πανελλήνια Τράπεζα


Μαύρος Σταμάτης, οικονομολόγος, στην Proton Bank
Ο ν. 3723/2008 προβλέπει το δικαίωμα συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα Δ.Σ. των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με την απόκτηση προνομιούχων μετοχών τους ή στα οποία έχει δώσει  την εγγύησή του για τη σύναψη δανείων. Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους Αναπληρωτές τους. Επιπλέον, έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα, επίσης, με το ν. 3723/2008, οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στις τράπεζες μετέχουν στο Συμβούλιο Εποπτείας, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και με τη συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιου για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σκοπός του Συμβουλίου Εποπτείας είναι να διασφαλίσει ότι η δημιουργούμενη ρευστότητα θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση με χαμηλό κόστος χρήματος των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, και των νοικοκυριών, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Με άλλες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών θα ορισθούν εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου και στα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Ρευστότητας.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά, προκειμένου να λειτουργήσει πλήρως και να αποφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος για την αγορά, για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά».
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης