Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση: Οδηγίες από την ΑΑΔΕ για την ορθή εφαρμογή

Οικονομικές Ειδήσεις

14 Ιούνιος 2019
Taxheaven.gr

 

Με τη νέα εγκύκλιο Ε 2109/2019 κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 98¬109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» και της κατ' εξουσιοδότηση σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1196/2019, όπως ισχύουν και παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή αυτών.

Δείτε την εγκύκλιο Ε.2109/2019 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου