Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων: Συμπεράσματα του Συμβουλίου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τις κυριότερες πολιτικές και μέτρα που αποσκοπούν στη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Τα συμπεράσματα αναγνωρίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες.

Τα συμπεράσματα καλούν τα κράτη μέλη να εξετάσουν και να βελτιώσουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα ή να θεσπίσουν νέα με σκοπό:
• να εξασφαλίσουν την ουσιαστική εφαρμογή της νομικής αρχής της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας σε εθνικό επίπεδο
• να προωθήσουν την ισότητα στην εκπαίδευση και την απασχόληση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του διαχωρισμού στην αγορά εργασίας
• να μπορούν γυναίκες και άνδρες να συνδυάζουν ευκολότερα την επαγγελματική, οικογενειακή και ιδιωτική ζωή τους

- Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων: Κυριότερες πολιτικές και μέτρα

- Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης