Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επεξεργασία στοιχείων για εντοπισμό περιπτώσεων μη υποβολής Δήλωσης ΕΤΑΚ Νομικών Προσώπων Έτους 2008

26 Φεβρουάριου 2009
  • Επεξεργασία στοιχείων για εντοπισμό περιπτώσεων μη υποβολής Δήλωσης ΕΤΑΚ Νομικών Προσώπων Έτους 2008

Αθήνα, 26-2-2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επεξεργασία στοιχείων για εντοπισμό περιπτώσεων μη υποβολής Δήλωσης ΕΤΑΚ Νομικών Προσώπων  Έτους 2008

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών πραγματοποίησε διασταυρώσεις για τον εντοπισμό περιπτώσεων Νομικών Προσώπων που δεν υπέβαλαν δήλωση ΕΤΑΚ 2008, ενώ ήταν υπόχρεοι σε αυτό. Τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων έδειξαν τα ακόλουθα:

1.    4.479 περιπτώσεις Νομικών Προσώπων, τα οποία υπέβαλαν μη μηδενική Δήλωση ΦΜΑΠ 2007, ενώ δεν υπέβαλαν Δήλωση ΕΤΑΚ 2008.

2.    9.567 περιπτώσεις, των οποίων οι αξίες στη δήλωση ΦΜΑΠ 2007 είναι μηδενικές και θα πρέπει να γίνει περαιτέρω επεξεργασία για να διαπιστωθεί αν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΤΑΚ 2008.

3.    8.483 περιπτώσεις Νομικών Προσώπων, τα οποία στη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Οικ. Έτους 2008 είχαν δηλώσει μεταξύ άλλων, εισόδημα και από ακίνητα, ενώ δεν υπέβαλαν Δήλωση ΕΤΑΚ 2008.

4.    670 Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν υπέβαλαν Δήλωση ΕΤΑΚ 2008 και θα πρέπει να γίνει περαιτέρω επεξεργασία για να διαπιστωθεί αν είχαν υποχρέωση υποβολής.

Με εντολή του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη  Μπέζα όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις προωθούνται άμεσα στις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες  του Υπουργείου για αξιολόγηση και έλεγχο, προκειμένου να εισπραχθεί ο φόρος και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.  Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης