Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΦΚΑ: Σχετικά με τις τοποθετήσεις υπαλλήλων για τη στελέχωση υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

ΕΦΚΑ: Σχετικά με τις τοποθετήσεις υπαλλήλων για τη στελέχωση υπηρεσιών του ΕΦΚΑ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Αθήνα, 12 Ioυνίου  2019

 

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ απαντώντας σε σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας  με τίτλο: [Μπαράζ μετατάξεων και τοποθετήσεις «ημετέρων» σε θέσεις ευθύνης στον ΕΦΚΑ] επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα: 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα προέβησαν στην έκδοση  αποφάσεων για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, λειτουργώντας σύννομα και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον νέο Οργανισμό. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ. 87 «Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ», καθορίστηκε ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, εξειδικεύοντας και τη μεταβατικότητα ως προς την έναρξη λειτουργίας των εν λόγω Υπηρεσιών, κατά ρητώς αναφερόμενη περίπτωση, από τέσσερις (4), έξι (6), οκτώ (8), δέκα (10) έως και δώδεκα (12) μήνες. 

Αυτό κρίθηκε απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια στην λειτουργία των υπηρεσιών που απαρτίζουν τον ΕΦΚΑ και η ομαλή μετάβαση στις επιτακτικές αλλαγές που επέφερε ο νέος Οργανισμός του Φορέα. Κατά την έννοια τούτη η  στελέχωση των Υπηρεσιών του  δεν δύναται παρά να προχωρήσει προοδευτικά ανάλογα με την προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας των Υπηρεσιών του Φορέα. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην πλήρωση θέσεων Περιφερειακών Υπηρεσιών (ΠΥΣΥ, ΠΕΚΑ κλπ.) η Διοίκηση του Φορέα προβαίνει σε Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, επισημαίνεται ότι η ενέργεια τούτη δεν συνιστά μια τυποποιημένη διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόμο για την στελέχωση των ΠΕΚΑ, ΠΥΣΥ κλπ. και ουδόλως σχετίζεται με διαδικασίες όπως εκείνες των κρίσεων και επιλογής Προϊσταμένων. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία, αποτελεί μια ευχέρεια η οποία υποβοηθεί την Διοίκηση κατά την στελέχωση υπηρεσιών του Φορέα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που αντλεί ως Διοίκηση από τον νόμο για την χάραξη της στρατηγικής και της υπηρεσιακής δράσης του ΕΦΚΑ. Για την εν λόγω στελέχωση η Διοίκηση κατά νόμο προβαίνει περαιτέρω στην έκδοση των αναγκαίων σχετικών αποφάσεων ασκώντας ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς τα στοιχεία και τα κριτήρια τα οποία λαμβάνει κάθε φορά υπ’ όψιν με σκοπό την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού και τελικώς την εξυπηρέτηση των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι τηρώντας τους κανόνες αξιοκρατίας και διαφάνειας, για την τοποθέτηση των υπαλλήλων, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του Φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες. 

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι σε θέσεις ευθύνης τοποθετούνται και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 «οι διατάξεις των άρθρων 88-95 και 97-98 του Υ.Κ.)

Τέλος σημειώνεται ότι,  η Διοίκηση του ΕΦΚΑ προκειμένου να ανταποκριθεί στα μεγάλα και σύνθετα ζητήματα του Φορέα αξιοποιεί το αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό με κριτήριο την υπηρεσιακή κατάσταση του και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Φορέα, αντίθετα με κάθε στρεβλή πρακτική του παρελθόντος που ήθελε την τακτοποίηση των κομματικών παραγόντων στη Δημόσια Διοίκηση. 

 

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης