Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στενεύει ο «κλοιός» για το παράνομο λογισμικό στις επιχειρήσεις

26 Φεβρουάριος 2009
  • Στενεύει ο «κλοιός» για το παράνομο λογισμικό στις επιχειρήσεις
Σύμφωνα με απόφαση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 14 υπαλλήλους, θα πρέπει να υποβάλλουν φωτοαντίγραφα των αδειών χρήσης όλων των προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούν καθώς και τα αντίστοιχα τιμολόγια αγοράς αυτών, μέσα σε 30 ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Μάλιστα στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι δύναται η Υπηρεσία να ζητήσει τα παραπάνω στοιχεία και από άλλες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων σ΄ αυτές .
Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι στην αμέσως προηγούμενη απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 300/Δ3Β/10.01.2008 «Υποβολή φωτοαντιγράφων αδειών χρήσης λογισμικού και αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς τους», το όριο των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις που αποτελούσε κριτήριο για την υποβολή των συγκεκριμένων δικαιολογητικών ήταν από 20 – 25 .

Η πρόθεση του Υπουργείου είναι σταδιακά να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων - στο συγκεκριμένο μέτρο για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομου λογισμικού, και αυτό προκύπτει εναργώς από δυο βασικά σημεία: α) από τη μείωση του αριθμού των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις ως κριτήριο για την αποστολή πρόσκλησης υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών και β) από το γεγονός ότι ήδη στην τελευταία απόφαση υπάρχει ο όρος για πρόσκληση σε επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων σ αυτές.

Σχετική απόφαση
Για την Tax Heaven

Γραβιάς ΚωνσταντίνοςΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης