Η πιλοτική λειτουργία του ELENXIS θα ξεκινήσει στο τέλος του 2009

Οικονομικές Ειδήσεις

24 Φεβρουάριος 2009
Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός οικονομικών στην ομιλία του κατά την διάρκεια της Ημερίδας της Γ.Γ.Π.Σ για την παρουσίαση του ELENXIS. Taxheaven.gr

ΟΜΙΛΙΑ   ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΓΠΣ  ΓΙΑ ΤΟ ELENXIS


Aθήνα, 24.2.2009
Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα, στην ενημέρωση για το « Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών», το λεγόμενο ELENXIS, που υλοποιείται από τη ΓΓΠΣ και  τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου μας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η φορολογική μεταρρύθμιση, που ξεκινήσαμε να υλοποιούμε από την αρχή της πρώτης κυβερνητικής μας θητείας, οδηγεί σταδιακά στη δημιουργία ενός απλού, διαφανούς, αντικειμενικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος. Ενός συστήματος που μειώνει τα βάρη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον και περιορίζοντας τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της δασμοαποφυγής και των υποκειμενικών κρίσεων στους φορολογικούς ελέγχους.
 
Καθώς το φορολογικό μας σύστημα γίνεται  απλούστερο, η δυνατότητα φοροδιαφυγής περιορίζεται σημαντικά. Γιατί απλό φορολογικό σύστημα, σημαίνει και απλούστερο σύστημα ελέγχου. Και όταν ο φορολογικός έλεγχος είναι διαφανής, δυσχεραίνεται η φοροδιαφυγή. Ταυτόχρονα, ο απλούστερος έλεγχος παρέχει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να ελέγχουν περισσότερους φορολογούμενους.   

Κυρίες και Κύριοι,


Το ELENXIS εισάγει ενιαία τεχνολογική υποδομή για τη διενέργεια ελέγχων, διαθέσιμη σ’ όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της χώρας                            (Φορολογικές και Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία  Ειδικών Ελέγχων και Οικονομική  Επιθεώρηση ). Αναβαθμίζει ριζικά την επιχειρησιακή ικανότητα των Υπηρεσιών μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Είναι φανερό ότι με την υλοποίηση του ELENXIS, θα καλύπτεται πλήρως ο ελεγκτικός κύκλος, δηλαδή:
● η σχεδίαση και η διενέργεια στοχευμένων ελέγχων,
● η αποτελεσματική διαχείριση των ελέγχων, και
● η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους.

Το έργο κινείται σε δύο άξονες, που υλοποιούνται μέσα από δύο αυτόνομα υποέργα:

● Το υποέργο 1  «Ανάπτυξη της Επιχειρησιακής Λύσης και της Κεντρικής Πληροφοριακής Υποδομής», μέσα από το οποίο θα δημιουργηθούν σύγχρονες ελεγκτικές εφαρμογές.  Και,  

● Το υποέργο 2 «Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών»,  μέσα από το οποίο γίνεται η προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο του υποέργου 2, έχουν ήδη εξοπλιστεί συνολικά 340 υπηρεσίες με 2934 σταθερούς υπολογιστές,  2117 φορητούς υπολογιστές και 1454 εκτυπωτές, ενώ στο πλαίσιο του υποέργου 1, θα εγκατασταθεί στη ΓΓΠΣ ο κεντρικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την παραγωγική λειτουργία του ELENXIS.


Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω ότι με δεδομένη, μέσω του ELENXIS, την ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού στις αρμόδιες Υπηρεσίες, μπορούμε πλέον να θέσουμε το επόμενο διάστημα σε λειτουργία το νέο υποσύστημα Υποστήριξης Φορολογικών Ελέγχων, που έχει δημιουργήσει η ΓΓΠΣ. Ένα υποσύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από πιστοποιημένους χρήστες (ελεγκτές), βάσει συγκεκριμένης εντολής ελέγχου.

Το υποσύστημα αυτό όπως είναι γνωστό,  παρέχει τη  δυνατότητα να αναζητούνται οι Συγκεντρωτικές  Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών και να γίνεται άμεση διασταύρωση στοιχείων.

Μέσω της διασταύρωσης σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να εντοπίζονται περιπτώσεις μη υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, ανύπαρκτες  αγορές και δαπάνες καθώς και επιχειρήσεις που έχουν λάβει εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γνωστό ότι διατρέχουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Σ’ ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει ραγδαία επιδείνωση στα οικονομικά δεδομένα. Σ’ ολόκληρη την Ευρώπη η ανησυχία εντείνεται ακόμη περισσότερο. Η χώρα μας δέχεται ολοένα και πιο έντονες τις επιπτώσεις. Δυνατότητα ασφαλούς πρόβλεψης δεν υπάρχει από κανέναν, ούτε για τη διάρκεια, ούτε για την ένταση της κρίσης. Παρακολουθούμε επομένως στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζουμε τις κινήσεις μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους που είχαμε θέσει.

Σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η Ελλάδα  είναι μια από τις πέντε χώρες της Ευρωζώνης που προβλέπεται το 2009 να έχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Θα έχει μικρότερο δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά και χαμηλότερη ανεργία από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουμε κανένα περιθώριο δημοσιονομικής χαλάρωσης. Γιατί το δημόσιο χρέος, το οποίο τριπλασιάστηκε από το 1980 ως το 2004 σαν ποσοστό του ΑΕΠ, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για την οικονομία μας.

Η μείωση του ελλείμματος και του χρέους δεν επιβάλλεται μόνο γιατί πρέπει να συμμορφωθούμε με τους κοινοτικούς κανόνες. Το επιβάλλει το συμφέρον της οικονομίας και της χώρας μας. Και αυτό γίνεται φανερό ιδιαίτερα σε μια εποχή κρίσης σαν τη σημερινή, που είμαστε  υποχρεωμένοι  να δανειζόμαστε ακριβότερα για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.

Στην κατεύθυνση αυτή, πέρα από τη δραστική περιστολή  των δημόσιων δαπανών, θα ενταθεί το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης.

 Υπήρξαν σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια, συνεχίζουμε όμως τη νέα περίοδο πιο συντονισμένα και πιο οργανωμένα. Εντατικοποιούμε τους ελέγχους, με συγκεκριμένη στόχευση και εκτενείς διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης.

Η πιλοτική λειτουργία του ELENXIS θα ξεκινήσει στο τέλος του 2009. Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί, και αυτός ο στόχος θα πρέπει  να πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, ξεκινούμε  πολύ προσεκτικά την προετοιμασία θεσμικών και οργανωτικών αλλαγών στις Ελεγκτικές μας Υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα του νέου τρόπου εργασίας στις Υπηρεσίες που θα εισαχθεί το Σύστημα. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν γίνει και να υποδεχθούν το ELENXIS, όταν αυτό μπει σε κανονική παραγωγική λειτουργία.

 Κυρίες και Κύριοι,

Για εμάς στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, καλύτερο Κράτος είναι  αυτό  που διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τα δημόσια οικονομικά. Είναι το Κράτος που βρίσκεται δίπλα στους πολίτες  και τις επιχειρήσεις και διευκολύνει το έργο τους.  Που λειτουργεί αποδοτικά και προωθεί τα συμφέροντα όλων των συντελεστών της οικονομικής ζωής του τόπου, με καλά σχεδιασμένες δράσεις και παρεμβάσεις.

Ένα καλύτερο όμως Κράτος,  οφείλει ταυτόχρονα  να ελέγχει  με τρόπο αντικειμενικό και αποτελεσματικό. Και το ELENXIS, θα είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο, στα χέρια ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού Κράτους.  

Σας ευχαριστώ