Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχολικοί φύλακες - Ασφαλιστική τακτοποίηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου 4554/2018

Σχολικοί φύλακες - Ασφαλιστική τακτοποίηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου 4554/2018


Με την υπ’ αριθμ. 48/2018 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4554/2018 και δόθηκαν οδηγίες που αφορούσαν στην διαδικασία ασφάλισης των σχολικών φυλάκων κατόπιν τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
 
Μετά και τα υπ’ αριθμ. Φ.10141/62521/1731/29-01-2019 και Φ.10141/16067/419/12-4-2019 νεότερα έγγραφα του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α. και προς ενιαία αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ 26/2019 με την οποία δίνεται ένα σύντομο ιστορικό και το νομοθετικό πλαίσιο, το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων, οι κλάδοι ασφάλισης και οι ασφαλιστικές εισφορές, οι περιπτώσεις ασφαλιστικής τακτοποίησης και τα δικαιολογητικά και διευκρινίσεις για τους σχολικούς φύλακες σύμφωνα με το ν. 4281/2014.

Δείτε την εγκύκλιο 26/2019 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης