Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η γραφειοκρατία «πνίγει» το επιχειρείν

20 Φεβρουάριου 2009 Σχόλια
  • «Βούλιαξαν» όλες οι επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις- Υψηλό το κόστος σε χρόνο και χρήμα σύμφωνα με μελέτη του ΕΒΕΑ
Η γραφειοκρατία «πνίγει» το επιχειρείν
«Βούλιαξαν» όλες οι επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις- Υψηλό το κόστος σε χρόνο και χρήμα σύμφωνα με μελέτη του ΕΒΕΑ

Στους «μαιάνδρους» της ελληνικής γραφειοκρατίας συνεχίζει να «πνίγεται» η επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Μελετών και Ερευνας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Το κόστος στην προκειμένη περίπτωση μετρείται τόσο σεχρόνο όσο και σε χρήμα. Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε ο κ. Θ.Μπεντής χρησιμοποιώντας στοιχεία ως τον Ιούνιο του 2008, αν και υπάρχει βελτίωση, αυτή είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι το κόστος μειώθηκε στο 10,2% του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ), τοποθετώντας την Ελλάδα στην 133η θέση ανάμεσα σε 181 χώρες, από την 152η θέση το 2007 ανάμεσα σε 178 χώρες.

Το συνολικό κόστος, το οποίο επιβαρύνουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ίδρυση επιχειρήσεων, παραμένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα.

Οπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, αν η Ελλάδα εφάρμοζε το πρότυπο της ιρλανδικής κυβέρνησης (οι μόλις τέσσερις διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων ολοκληρώνονται σε 13 ημέρες), το εν λόγω κόστος θα ήταν πιθανό να μειωθεί περαιτέρω- για την Ιρλανδία κυμαίνεται στο 0,3% του κατά κεφαλήν ΑΕΕ-, σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Βασικός παράγοντας διατήρησης της γραφειοκρατικής «γάγγραινας» είναι οι ίδιες οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες ουσιαστικά αρνούνται να χάσουν αρμοδιότητες και έτσι όλες οι επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις «βούλιαξαν» στο αδιέξοδο.

Σήμερα η Ελλάδα κατέχει το τέταρτο μικρότερο κόστος μεταξύ πέντε χωρών- του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας -, με 150 ευρώ ανά ημέρα, ενώ το Βέλγιο βρίσκεται στην τελευταία θέση, με 388 ευρώ. Το διάστημα για το οποίο γίνεται λόγος μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι πλασματικό, με την πραγματική διάρκεια των διαδικασιών αυτών να διαφέρει αρκετά. Επίσης δεν γίνεται λόγος για το κόστος ανά διαδικασία ίδρυσης, καθώς οι διαδικασίες διαφέρουν ολοκληρωτικά ανάμεσα στις πέντε χώρες που γίνεται η αναφορά. Ως εκ τούτου, αν στο προαναφερθέν κόστος συνυπολογιστούν τόσο οι χαμένες εργατοώρες και τα ημερομίσθια των ενδιαφερομένων όσο και τα σταθερά μηνιαία έξοδα και το κόστος ευκαιρίας μιας επιχείρησης, η οποία δεν λειτουργεί λόγω καθυστέρησης από τους δημόσιους φορείς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, τότε το πραγματικό κόστος αυξάνεται πολύ περισσότερο.

Μια ένδειξη αυτών μπορεί να διατυπωθεί υπολογίζοντας τα έσοδα ανά ημέρα, ως συνάρτηση του κατά κεφαλήν ΑΕΕ, καθώς και τη μέση τιμή ενοικίων ή μηνιαία καταβολή δανείων στην τράπεζα για μίσθωση ή αγορά επαγγελματικής στέγης αντίστοιχα.

Για το 2008, το κατά κεφαλήν ΑΕΕ ανήλθε σε 21.800 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 73 ευρώ ανά ημέρα. Τη στιγμή κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες για την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων σε δημόσιους φορείς, επωμίζεται επιπρόσθετο κόστος, ύψους 730 ευρώ κατά προσέγγιση, λόγω χαμένων ημερομισθίων.

Επιπλέον, η μέση τιμή στα ενοίκια επαγγελματικών χώρων 100 τ.μ. στο λεκανοπέδιο Αττικής, ανέρχεται σε 4.000 ευρώ μηνιαίως.

Ετσι, αν μια επιχείρηση δεν λειτουργήσει σε διάστημα ενός μηνός από την έναρξη των διαδικασιών σύστασής της, υφίσταται επιπρόσθετο κόστος το οποίο επωμίζεται ο ενδιαφερόμενος.


Προτάσεις για συντόμευση των διαδικασιών

Για τον δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με όσα προτείνει η μελέτη, είναι σκόπιμο να συντομευθούν οι διαδικασίες σύστασης και, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, για τη σύσταση των προσωπικών όσο και των κεφαλαιουχικών εταιρειών, το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να θεωρηθεί και από το Ταμείο Νομικών αλλά και από το Ταμείο Πρόνοιας Νομικών- σε αυτή την περίπτωση, είναι δυνατόν να ενοποιηθούν τα δύο αυτά Ταμεία και να καταβάλλεται ένα ενιαίο τέλος.

Επίσης με την κατάθεση του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην τράπεζα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταβάλει και τον φόρο του 1% επ΄ αυτού, ποσοστό το οποίο θα παρακρατείται αυτομάτως με την κατάθεση του αρχικού κεφαλαίου.

Ακόμη είναι πιθανόν την ίδια χρονική στιγμή να καταβάλει και την εισφορά στα εκάστοτε δημόσια Ταμεία (Ταμείο Νομικών, Ταμείο Προνοίας Νομικών, οικείο Επιμελητήριο, Τυπογραφείο), ενώ η τράπεζα με τη σειρά της θα προωθεί βεβαίωση της καταβολής των εισφορών στους αντίστοιχους δημόσιους φορείς, και θα παρέχει στον συναλλασσόμενο αποδεικτικό της κατάθεσης. Σε μακροπρόθεσμη βάση, στη μελέτη προτείνονται η συνδρομή της τεχνολογίας και του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, κατάθεση τουλάχιστον του 20% του αρχικού κεφαλαίου στην τράπεζα και παραλαβή βεβαίωσης με την οποία δηλώνεται ότι το ποσό της κατάθεσης κρατείται σε σφραγισμένο λογαριασμό, κατάθεση του οικονομικού πλάνου της εταιρείας και συνυπογραφή με τον συμβολαιογράφο του καταστατικού σύστασης, ο οποίος βεβαιώνει και το γνήσιο της υπογραφής, και εγγραφή στην αντίστοιχη Εφορία και στον αντίστοιχο Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών μέσω ενός φορέα ο οποίος ενοποιεί όλες τις αρμόδιες για τη σύσταση των επιχειρήσεων υπηρεσίες, όπου στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό της επιχείρησης.

Πηγή Το Βήμα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης