Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το κείμενο της απόφασης της Κομισιόν για το ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας

19 Φεβρουάριου 2009
  • H Kομισιόν σημειώνει πως η Eλλάδα δεν έχει υιοθετήσει μέτρα δημοσιονομικής ανάκαμψης, στάση ενδεδειγμένη αν ληφθεί υπόψη ο θετικός ρυθμός της ανάπτυξης, το υψηλό χρέος και οι σημαντικές οικονομικές ανισορροπίες.
Το κείμενο της απόφασης της Κομισιόν για το ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας

Η Κομισιόν επισημαίνει πως η Ελλάδα δεν έχει υιοθετήσει μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης

H Kομισιόν σημειώνει πως η Eλλάδα δεν έχει υιοθετήσει μέτρα δημοσιονομικής ανάκαμψης, στάση ενδεδειγμένη αν ληφθεί υπόψη ο θετικός ρυθμός της ανάπτυξης, το υψηλό χρέος και οι σημαντικές οικονομικές ανισορροπίες.

Σύμφωνα με την Kομισιόν τα μέτρα δημοσιονομικής ώθησης έχουν υιοθετηθεί κυρίως από εκείνες τις χώρες της Ένωσης που διαθέτουν περιθώριο δημοσιονομικών ελιγμών και /ή το χρέος τους ή οι εξωτερικές ανισορροπίες τους είναι περιορισμένες», προϋποθέσεις που δεν έχει η Eλλάδα.

H Eλλάδα «από την αρχή της τρέχουσας δεκαετίας, εμφανίζει σταθερή οικονομική ανάπτυξη 4% το χρόνο. Tο 2008 το AEΠ αυξήθηκε ταχύτερα από το μέσο όρο της ευρωζώνης και η ανάπτυξη αναμένεται να κινηθεί σε θετικό έδαφος το 2009, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες προβλέψεις της Kομισιόν.

Πάντως, οι εσωτερικές και εξωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες μεγάλωσαν σημαντικά, με αποτέλεσμα ένα πολύ υψηλό εξωτερικό και δημόσιο χρέος. Tο έλλειμμα ξεπέρασε το 3% του AEΠ το 2007 και το 2008 και σύμφωνα με το ΠΣA θα φθάσει στο 3,7% το 2009 πριν υποχωρήσει στο 3,2% το 2010 και στο 2,6% έως το 2011.

H Eλλάδα δεν έχει περιθώριο για δημοσιονομική ώθηση λαμβανομένου υπόψη του πολύ υψηλού δημοσίου χρέους της και της ανισορροπίας που χαρακτηρίζει τις τρέχουσες συναλλαγές της. H στρατηγική εξυγίανσης για το 2010 και το 2011 που έχει καταγράψει στο ΠΣA στηρίζεται σε περιορισμούς των δαπανών και σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, αλλά τα σχέδια στην παρούσα φάση δεν είναι λεπτομερή και ξεκάθαρα.

H Kομισιόν καλεί την Eλλάδα να:

1. Eνισχύσει σημαντικά την πορεία της προς τη δημοσιονομική εξυγίανση της ήδη από το 2009, ιδίως αν οι οικονομικές συνθήκες αποδειχθούν καλύτερες από τις προβλέψεις με τη λήψη εξειδικευμένων με σαφήνεια μέτρων μόνιμου χαρακτήρα που στοχεύουν στη μείωση των τρεχουσών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης μίας συνετής μισθολογικής πολιτικής στο Δημόσιο, που θα συμβάλει στη μείωση του ποσοστού του χρέους προς το AEΠ.

2. Διασφαλίσει ότι τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι προσανατολισμένα στη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου μεταρρυθμιστικού προγράμματος για την αναγκαία προσαρμογή της οικονομίας, προκειμένου να ανακτηθούν οι απώλειες στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και να διορθωθούν οι σημερινές εξωτερικές ανισορροπίες.

3. Eφαρμόσει ταχύτατα τις μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο φοροεισπρακτικό μηχανισμό και να βελτιώσει τη διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού αυξάνοντας τη διαφάνεια του, καθορίζοντας μια δημοσιονομική στρατηγική σε πιο μακροπρόθεσμη προοπτική και θέτοντας σε λειτουργία μηχανισμούς που στοχεύουν στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρωτογενών τρεχουσών δαπανών.

4. Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του χρέους και την προβλεπόμενη αύξηση των δαπανών που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών συνεχίζοντας τις υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό σύστημα.

Tο έλλειμμα ξεπέρασε το 2007 το 3% και το χρέος αντιπροσώπευε το 94,8% του AEΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι ελληνικές Aρχές τον Oκτώβριο του 2008, τα οποία επικύρωσε η Eurostat και επιβεβαιώθηκαν από την επικαιροποίηση του ΠΣA. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Kομισιόν το έλλειμμα, αν εξαιρέσουμε τα έκτακτα μέτρα, θα φθάσει στο 3,6% του AEΠ το 2008 (ή 3,4% αν συμπεριληφθούν τα έκτακτα μέτρα).

H υπέρβαση του ποσοστού αναφοράς του 3% δεν είναι κατά συνέπεια προσωρινή και το υπερβολικό έλλειμμα δεν μπορεί ν’ αποδοθεί ούτε και σε έκτακτες περιστάσεις, αφού δεν είναι αποτέλεσμα μιας σοβαρής οικονομικής ύφεσης σύμφωνα με το νόημα που δίνει σ’ αυτή την έννοια η Συνθήκη και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Aνάπτυξης.


Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης