Ενισχύονται οι επιθεωρήσεις εργασίας

Εργατικά - Ασφαλιστικά

18 Φεβρουάριος 2009
Διοικητικά πρόστιμα από 500 ευρώ - 50.000 ευρώ θα μπορούν να επιβάλουν, στο εξής, οι επιθεωρητές εργασίας όταν διαπιστώνουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στις επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν. Taxheaven.gr

Ενισχύονται οι επιθεωρήσεις εργασίας

Διοικητικά πρόστιμα από 500 ευρώ - 50.000 ευρώ θα μπορούν να επιβάλουν, στο εξής, οι επιθεωρητές εργασίας όταν διαπιστώνουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στις επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν.

Παράλληλα, οι εργοδότες θα υποχρεωθούν να τηρούν για το διάστημα μιας διετίας τα αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που έχουν συνάψει με το προσωπικό τους και επί μια πενταετία το βιβλίο αδειών.

Την αύξηση του πλαφόν των προστίμων (σήμερα είναι 1.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης) προβλέπει νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ. Πάλλη Πετραλιά.

Ελλείψεις
Με δεδομένα αφενός την έλλειψη προσωπικού στο ΣΕΠΕ (σύμφωνα με τα στοιχεία ένας επιθεωρητής εργασίας αντιστοιχεί σε κάθε 1.000 επιχειρήσεις) και αφετέρου τα αιτήματα της ΓΣΕΕ και την ανάγκη ενίσχυσης του ελεγκτικού μηχανισμού λόγω και της κρίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ των άλλων:

Τη δημιουργία νέων τοπικών τμημάτων επιθεωρήσεων και τη σύσταση νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού.

Τη δυνατότητα στελέχωσης του Σώματος των επιθεωρητών εργασίας με αποσπάσεις και μεταθέσεις υπαλλήλων του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αλλά και άλλων υπαλλήλων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ που θα καταρτίζονται.

Την ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων του ΣΕΠΕ κατά υπηρεσίες με αποφάσεις του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Τη μισθολογική εξομοίωση των γιατρών του ΣΕΠΕ με τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Πηγή Ημερησία