Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2019

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2019
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2019, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:

- Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 104.315.214.30 (μείωση κατά 0,27% σε σχέση με Φεβρουάριο 2019)

- Ανεπίδεκτα είσπραξης: 18.268.515.667.230  €

- Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 86.046.698.638 €

- Πλήθος οφειλετών: 3.940.098 (μείωση κατά 1,63% σε σχέση με Φεβρουάριο 2019)

- Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:

 

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

       354.228.686  

    350.000.000  

101,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

       297.417.622  

    325.000.000  

91,5%

ΜΑΡΤΙΟΣ

       272.230.876  

    295.000.000  

92,3%

3ΜΗΝΟ

       923.877.185

    970.000.000  

95,2%

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2018/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

1,20%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

-16,87%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

-1,78%

3ΜΗΝΟ

984.980.581

923.877.185

-6,20%

 

- Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 488 εκ , ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 776 εκ (μείωση κατά 37,1%)

Το 97,4% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες κατηγορίες:

 

Μάρτιος 2018

Μάρτιος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

              60.166.385  

              55.331.289  

-8,04%

Εισόδημα

            133.150.510  

              71.040.745  

-46,65%

Φόροι στην Περιουσία

                8.167.412  

                4.830.240  

-40,86%

Φ.Π.Α.

            279.537.252  

            243.680.688  

-12,83%

Τέλη και Χαρτόσημα

                3.229.500  

                4.450.425  

37,81%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

                3.321.154  

                   708.948  

-78,65%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ

              14.224.532  

              14.450.104  

1,59%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

              89.007.887  

              64.176.845  

-27,90%

Δάνεια

              42.319.725  

                1.513.722  

-96,42%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

              14.234.319  

                9.977.761  

-29,90%

 Δικαστικά έξοδα

            102.534.966  

                5.321.730  

-94,81%

 

          749.893.642  

        475.482.496  

-36,59%

 

97,48%

97,40%

 

 

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (ΜΑΡΤΙΟ), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 466 εκ, ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 708 εκ (μείωση κατά 34,1%)

Το 99% περίπου προέρχεται από τις κάτωθι  κατηγορίες:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

              60.166.385  

              55.331.289  

-8,0%

Εισόδημα

            133.150.510  

              71.040.745  

-46,6%

Φόροι στην Περιουσία

                8.167.412  

                4.830.240  

-40,9%

Φ.Π.Α.

            279.537.252  

            243.680.688  

-12,8%

Τέλη και Χαρτόσημα

                3.229.500   

                4.450.425  

37,8%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

                3.321.154  

                   708.948  

-78,7%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ

              14.224.532  

              14.450.104  

1,6%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

              89.007.887  

              64.176.845  

-27,9%

Δικαστικά έξοδα

            102.534.966  

                5.321.730  

-94,8%

 

        693.339.597  

        463.991.013  

-33%

 

97,83%

99,38%

 

 

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

 Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για το Μάρτιο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 138εκ, (έναντι 177εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2018) εκ των οποίων το μεγαλύτερο % (93,3%)  οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
 

 

Μάρτιος  2018

Μάρτιος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

26.404.697

24.750.275

-6,3%

Εισόδημα

29.130.702

18.640.614

-36,0%

Φόροι στην Περιουσία

13.757.516

14.592.824

6,1%

Φ.Π.Α.

65.303.756

71.002.559

8,7%

ΣΥΝΟΛΟ

134.596.670  

128.986.272  

-4,17%

 

76,01%

93,3%

 

 

KPI 2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

3ΜΗΝΟ 2019

15,2%

16,0%

94,90%

 

KPI 2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

2018

2019

2018/2019

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 2ΜΗΝΟ

12,5%

15,2%

21,92%

 

- Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019/2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

393.730.214  

461.204.743  

462.195.280  

0,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

405.062.230

496.209.557

422.238.586  

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

454.448.469

458.085.538

412.552.761

-9,9%

3 ΜΗΝΟ

1.253.240.913

1.415.499.837

1.296.986.628

-8,4%

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης