Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος Ειδικός Γραμματέας Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.)

17 Φεβρουάριος 2009
  • Ο κ. Πασχάλης Μπουχώρης ορίσθηκε Ειδικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων. Ο κ. Μπουχώρης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου του Πειραιά.
Νέος Ειδικός Γραμματέας Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.)

Ο κ. Πασχάλης Μπουχώρης ορίσθηκε Ειδικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων. Ο κ. Μπουχώρης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου του Πειραιά. Διετέλεσε  Οικονομικός, Διοικητικός και Γενικός Διευθυντής σε εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες. Εργάστηκε σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της Υγείας και διετέλεσε Οικονομικός, Διοικητικός και Γενικός Διευθυντής στις περισσότερες από τις μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα της Υγείας. Από τον Μάρτιο του 2004 έως τον Φεβρουάριο του 2006 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης