Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με εργόσημο οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεωνΣύμφωνα με τη βουλευτική τροπολογία 2184/191 η οποία ψηφίστηκε με το νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας με τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων υπάγονται στην ασφάλιση με εργόσημο και οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων.

Η τροπολογία αναφέρει τα εξής:

ΒΟΥΛ.ΤΡΟΠ. 2184/191

Άρθρο...


Στην περίπτωση Δ' της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α' 115) προστίθεται υποπερίπτωση ζζ' ως εξής:

«ζζ. Οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλη εταιρείας»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης