Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δεν υφίσταται η προϋπόθεση της υποχρεωτικής συμμετοχής δύο τουλάχιστον Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε ελεγκτική εταιρεία προκειμένου αυτή να λάβει επαγγελματική άδεια λειτουργίας

Δεν υφίσταται η προϋπόθεση της υποχρεωτικής συμμετοχής δύο τουλάχιστον Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε ελεγκτική εταιρεία προκειμένου αυτή να λάβει επαγγελματική άδεια λειτουργίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣύμφωνα με την Γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπ' αριθμ. 23 του 2019, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4449/2017 προκύπτει σιωπηρή κατάργηση της διάταξης του άρθρου 17 του π.δ. 226/1992 και συνεπώς δεν υφίσταται, πλέον, η προϋπόθεση της υποχρεωτικής συμμετοχής δύο τουλάχιστον Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στη δύναμη ελεγκτικής εταιρείας, προκειμένου αυτή να λάβει επαγγελματική άδεια λειτουργίας και να εγγραφεί στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14. (ομόφ.).

Δείτε τη Γνωμοδότηση 23/2019 του ΝΣΚ από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης