Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση για την εγγραφή στο «e-Μητρώο Πλοίων»Με αφορμή την αυριανή λήξη της προθεσμίας για την εγγραφή των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων («e-Μητρώο Πλοίων»), το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει ότι μέχρι χθες 13 Μαΐου 2019, είχαν εγγραφεί στο e-μητρώο 3.379 επαγγελματικά σκάφη σε σύνολο περίπου πέντε χιλιάδων διακοσίων (5.200). Επίσης εγγραφεί 270 ημερόπλοια σε σύνολο περίπου επτακοσίων (700).

Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει προωθήσει στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης τροπολογία, για να δοθεί παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας. Με σχετική Υπουργική Απόφαση θα προσδιοριστεί ο χρόνος της παράτασης.

Μήνας

Επαγγελματικά

Ημερόπλοια

Σύνολα

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

91

0

91

Ιανουάριος 2019

474

0

474

Φεβρουάριος 2019

384

4

388

Μάρτιος 2019

722

26

748

Απρίλιος 2019

1.155

122

1.277

Μάιος 2019 (έως 13-05)

553

118

671

 

 

 

 

Σύνολα

3.379

270

3.649    Ποσοστό συμμετοχής στο e-Μητρώο

Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπολογίζονται ότι είναι περίπου

5.200

65,0%

Τα Ημερόπλοια υπολογίζονται ότι είναι περίπου

700

38,6%


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης