Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα: Διευκρινίσεις επί της ανάρτησης τιμολογίων στην ψηφιακή πλατφόρμα

10 Μάιος 2019
Νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα: Διευκρινίσεις επί της ανάρτησης τιμολογίων στην ψηφιακή πλατφόρμα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΕπιμέλεια:
Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας)
Γ.Γ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Με την υπ. αρίθμ. 140/50665/14-03-2019 (δημοσιεύθηκε στις 14.03.19) διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή της ΚΥΑ υπ' αριθ. 80/26402/08-02-2019/Β 715.2.2019, επισημάνθηκαν κάποιες τροποποιήσεις σχετικά με την ανάρτηση των τιμολογίων.

Μεταξύ άλλων διευκρινίζεται ότι:

- Μέχρι τις 15.06.19, οι παραγωγοί των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα, όλα τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από τις 15.02.19 και μετά, ανεξάρτητα εάν έχουν εξοφληθεί ή όχι.

- Παρότι η υποχρέωση ανάρτησης των τιμολογίων είναι το αργότερο εντός 25 ημερών από την έκδοση τους, κατ’ εξαίρεση, για τα τιμολόγια που η ανάρτησή τους γίνει μέχρι τις 15.06.19, δεν θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η παράταση όμως της ανάρτησης χωρίς επιβολή προστίμου, δεν αναιρεί την υποχρέωση ανάρτησης των τιμολογίων εντός 25 ή 50 ημερών το αργότερο.

Πιο συγκεκριμένα: Η 80/26402/08-02-2019 απόφαση, στο άρθρο 1 §8 ορίζει ότι: «... Πέραν της 51ης ημέρας από την επόμενη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου δεν δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησης των στοιχείων των τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί..».

Ένα τιμολόγιο π.χ. με γάλα, έκδοσης 31.03.19, έπρεπε να το αναρτήσω στην ψηφιακή πλατφόρμα μέχρι τις 25 Απριλίου, αλλά εξαιτίας της απόφασης παράτασης, μπορώ να το αναρτήσω χωρίς την επιβολή ποινής και αργότερα.

Δεν πρέπει όμως να παρασυρθώ από την ημερομηνία παράτασης (έως 15.06.19) αλλά θα πρέπει το αναρτήσω αργότερο μέχρι τις 20.05.19, δηλαδή εντός διαστήματος 50 ημερών max από την ημέρα έκδοσης του.

Δυστυχώς η διαπίστωση στην οποία αναφέρομαι έγινε στην πράξη, αφού σε χθεσινή μου προσπάθεια καταχώρησης εκδοθέντος τιμολογίου με ημερομηνία 28.02.19, δεν μου επιτρεπόταν η ανάρτηση του στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Συμπερασματικά λοιπόν:

1. Μέχρι 15.06.19, μπορώ να αναρτώ τιμολόγια μέχρι και 50 ημέρες μετά την έκδοση τους, χωρίς την επιβολή προστίμου.

2. Πέραν τούτου, δεν μπορούν να αναρτηθούν τιμολόγια.

3. Η δυνατότητα να τσεκάρει ο παραγωγός, ένα τιμολόγιο που δεν έχει εξοφληθεί, εμφανίζεται στην πλατφόρμα με το πέρας των 60 ημερών.
Γι’ αυτό και, κατά την καταχώρηση των τιμολογίων δεν εμφανίζεται πουθενά η δυνατότητα αυτή.

Τέλος, καλό είναι, όποιος από τους συναδέλφους αποφασίσει να ασχοληθεί με την εφαρμογή αυτή, να φροντίσει οι πελάτες του να προσκομίζουν τα τιμολόγια εντός 10-15 ημερών το αργότερο από την ημέρα έκδοσή τους (ακόμη και τώρα που υπάρχει το περιθώριο μέχρι 15 Ιουνίου), ώστε μετά από τις 15.06.19 να μπορεί να γίνεται η καταχώρηση τους εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός 25 ημερών από την έκδοσή τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης