Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΕΠΑΗ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων

ΤΕΠΑΗ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΔημοσιεύθηκε η νέα εγκύκλιος Ε 2069/2019 από την ΑΑΔΕ.

Με την εγκύκλιο κοινοποιείται η ΠΟΛ.1210/2018 Κ.Υ.Α. με θέμα τον «Καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους» με την οποία, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

A. Ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), η διαδικασία και οι αρχές ελέγχου καταβολής του, ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστίμου, τα όργανα που τις εκδίδουν, τα όργανα και η διαδικασία απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής.

B. Το ποσοστό της μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., που προβλέπεται στην περιπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν.4211/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 85 του ν.4504/2017, για τα σκάφη της υποπερίπτ. δδ΄ της περιπτ. α΄ της παρ. 3 αυτού, τα οποία, ανεξαρτήτως σημαίας, εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, τα ειδικά κριτήρια για την παροχή της έκπτωσης και ο τρόπος απόδειξής τους και παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των οριζόμενων σε αυτή.

Δείτε την Ε.2069/2019 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης