Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2008

12 Φεβρουάριος 2009
  • Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2008
Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Έτους 2008

Σύμφωνα με τις με αριθμ.346/6/10-2-2009 και 720/6/10-2-2009 αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και του Δ.Σ. του Οργανισμού αντίστοιχα, δόθηκε παράταση στην προθεσμία της υποβολής των προτάσεων των  προγραμμάτων ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2008 μέχρι την 16-3-2009, ημέρα Δευτέρα.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης