Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η νέα Διεύθυνση στην ΑΑΔΕ για τα ηλεκτρονικά βιβλία

Η νέα Διεύθυνση στην ΑΑΔΕ για τα ηλεκτρονικά βιβλία
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Αθήνα, 03 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 1460/2019), η Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δίνει την θέση της σε δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις:

- τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), μέσω της οποίας η Ψηφιοποίηση αναβαθμίζεται σε κεντρικό στόχο της ΑΑΔΕ, σε συμφωνία με το στρατηγικό σχέδιο πληροφορικής της.
- τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ΓΔΑΔΟ), μέσω της οποίας εδραιώνεται και ισχυροποιείται το νέο σύστημα διαχείρισης του πλέον πολύτιμου κεφαλαίου της Αρχής, του ανθρώπινου δυναμικού της, με την προσθήκη σε αυτή και της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην οργανωτική αλλαγή αυτή λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές, με διπλό στόχο:

- να ισχυροποιήσει τις μονάδες πληροφορικής της, ώστε να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της Ψηφιοποίησης και να παρέχουν υπηρεσίες ακόμα υψηλότερου επιπέδου στους πολίτες και τις επιχειρήσεις

- να εμπεδώσει μια νέα σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό της, βάζοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις ανάγκες των ανθρώπων της για συνεχή εκπαίδευση, δίκαιη αξιολόγηση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για όλους.

Σημείωση Taxheaven:

Σύμφωνα με την νέα απόφαση η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) περιλαμβάνει το Τμήμα Δ’- Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Φορολογικών Στοιχείων με αρμοδιότητες:
(α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που σχετίζονται, με:
(αα) το Ηλεκτρονικό Βιβλίο και τα Πρότυπα Λογιστικά Αρχεία Α.Α.Δ.Ε.,
(ββ) την υποβολή και την παραλαβή δηλώσεων Οντοτήτων που πιστοποιούνται ως Πάροχοι για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων,
(γγ) τα φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται απευθείας από τις Οντότητες ή μέσω τρίτου εξουσιοδοτημένου Προσώπου (Παρόχου),
(δδ) τα παραστατικά διακίνησης, που εκδίδονται απευθείας από τις Οντότητες ή μέσω τρίτου εξουσιοδοτημένου Προσώπου (Παρόχου),
(εε) την υποβολή και την παραλαβή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, όπως ενδεικτικά, Πελατών και Προμηθευτών,
(στστ) την υποστήριξη της καθ’ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. στις επιτελούμενες διαδικασίες σε θέματα κανόνων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων,
(ζζ) τις παραβάσεις, που αφορούν σε θέματα κανόνων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, καθώς και των αντίστοιχων δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα,
(ηη) την υποβολή και την παραλαβή δηλώσεων Οντοτήτων, αναφορικά με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.).
(β) Η επεξεργασία και η αξιοποίηση δεδομένων φορολογικών στοιχείων, στοιχείων Φ.Η.Μ., παραστατικών διακίνησης, ηλεκτρονικού βιβλίου, στοιχείων Παρόχων και Καταστάσεων, για διασταύρωση πληροφοριών.
(γ) Στα πλαίσια υλοποίησης των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων:
(αα) ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, που αφορούν στη διαδικασία αποστολής δεδομένων σχετικά με το ηλεκτρονικό βιβλίο και με την ηλεκτρονική τιμολόγηση,
(ββ) Η υποστήριξη και η παρακολούθηση διαδικασιών, που αφορούν σε θέματα υποχρεώσεων παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης