Αντιστοίχιση των διατάξεων του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4601/2019 με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4541/2018 - ΣΟΛ ΑΕ

Επισημάνσεις

3 Μάιος 2019
Taxheaven.grΆρθρο του Γεώργιου Εμμ. Σγουράκη,
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, Μέλους της ΣΟΛ A.E.


ΑΘΗΝΑ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Η παρούσα εργασία είναι αφιερωμένη στον τ. ΟΕΛ και διαπρύσιο λάτρη του εταιρικού δικαίου κ. Βασίλειο Δ. Παπαγεωργακόπουλο.

Δείτε το άρθρο ή κατεβάστε το από εδώ.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.