Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οριστικά μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2009 η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση και τα ληξιπρόθεσμα χρέη.

10 Φεβρουάριου 2009 Σχόλια
  • Οριστικά μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2009 η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση και τα ληξιπρόθεσμα χρέη.
 
Ψηφίστηκε στις 5/2/2009 στη Βουλή  το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και
Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/ 14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση
οχημάτων
και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» .Αυτό που απομένει   είναι να δημοσιευθεί  στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και να αποτελεί  πλέον
και τυπικά Νόμο του Κράτους.


Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχουν  εκτός των άλλων και οι «επίμαχες» διατάξεις  για την παράταση της ρύθμισης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, καθώς και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για μια ακόμη
φορά το Υ.Ο. μας εξέπληξε αρνητικά. Διανύουμε ήδη το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και η
καταληκτική ημερομηνία για την  υπαγωγή  των επιχειρήσεων και  των επαγγελματιών στο μέτρο της
περαίωσης παρέμεινε η 27η Φεβρουαρίου 2009 – όπως δηλαδή είχε οριστεί αρχικά  με την κατάθεση του
σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή - . Ουσιαστικά οι επιτηδευματίες  και οι επιχειρήσεις  που  υπάγονται στη
ρύθμιση αυτή και  επιθυμούν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις τους, θα κληθούν να ολοκληρώσουν
τις διαδικασίες που απαιτούνται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων.  Αυτό
πρακτικά μεταφράζεται σε μεγάλη ταλαιπωρία  για τους φορολογούμενος πολίτες – επιχειρήσεις -  αλλά και
για τους υπαλλήλους των  αρμοδίων Δ.Ο.Υ. που  για μια ακόμη φορά καλούνται αμφότεροι να βγάλουν «τα
κάστανα από τη φωτιά».


Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή, εκφράστηκε ο
προβληματισμός από Βουλευτές του κοινοβουλίου για τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας από
27/2/2009 σε 30/6/2009, στο τελικό κείμενο παρέμεινε η αρχική καταληκτική ημερομηνία. Η ίδια 
ημερομηνία ισχύει επίσης και για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών για χρέη προς το
Δημόσιο.


Πιστεύουμε ότι για τη διευκόλυνση φορολογούμενων αλλά και υπαλλήλων  στις Δ.Ο.Υ. θα έπρεπε να
μετατεθούν οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις δυο αυτές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να έχουν τον χρόνο να
ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις  και επαγγελματίες στα μέτρα αυτά, γεγονός που θα έφερνε
περισσότερα χρήματα στο Δημόσιο Ταμείο.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης