Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Ε.Ε. προετοιμάζεται για τα χειρότερα στην οικονομία

9 Φεβρουάριος 2009
  • Ενώπιον σοβαρών διλημμάτων θα βρεθούν αύριο στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι στο πλαίσιο του συμβουλίου θα συζητήσουν για τα προγράμματα εξόδου από την κρίση των κρατών- μελών.
Ενώπιον σοβαρών διλημμάτων θα βρεθούν αύριο στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι στο πλαίσιο του συμβουλίου θα συζητήσουν για τα προγράμματα εξόδου από την κρίση των κρατών- μελών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει από τους υπουργούς να τοποθετηθούν σε μια σειρά από ζητήματα που άπτονται του συντονισμού, κυρίως της πολιτικής μεταξύ των κρατών-μελών. Απαντήσεις ζητούνται στα ερωτήματα, για τη συνεπή και αξιόπιστη εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), για το πότε θα πρέπει να αρχίσει η εξυγίανση, τι θα γίνει με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Σε έγγραφο «προβληματισμού», της Επιτροπής όπως αποκαλείται και θα τεθεί υπόψη των υπουργών, καταγράφονται με τα μελανότερα χρώματα, οι οικονομικές προοπτικές. «Το παγκόσμιο εμπόριο συρρικνούται, ασκούνται δε αυξανόμενες πιέσεις στις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αγορές. Η εμπιστοσύνη νοικοκυριών και των επιχειρήσεων βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Η πραγματική οικονομία και ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε κύκλο αρνητικών αλληλεπιδράσεων. Μολονότι τα προγράμματα διάσωσης εκ μέρους της ΕΕ έχουν αποτρέψει τον κίνδυνο της κατάρρευσης του χρηματοοικονομικού συστήματος, οι πιστωτικές αγορές εν γένει παραμένουν πολύ ευάλωτες και ακόμα δεν έχει επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος δανεισμός της οικονομίας σε φυσιολογικές τιμές.

Η αποκατάσταση των διαύλων δανειοδότησης παραμένει βασική προτεραιότητα», τονίζεται χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί τα δημοσιονομικής φύσεως προβλήματα λόγω της γοργής αύξησης των ελλειμμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ και της διαφοράς του επιτοκίου (spread) των κρατικών ομολόγων σε ορισμένα κράτη-μέλη.


Οι επιμέρους πολιτικές

Ως προς τις επιμέρους πολιτικές στο έγγραφο τονίζεται ότι για τη δημοσιονομική πολιτική το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας (ΣΑΕΟ) που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο, το οποίο απαιτεί έγκαιρη και συντονισμένη προσπάθεια ισοδύναμη συνολικά προς το 1,5% περίπου του ΑΕΠ (1,2% από τα κράτη μέλη), τα κράτη μέλη της ΕΕ δραστηριοποιούνται στο να δώσουν αποφασιστική ώθηση για ουσιαστική στήριξη της οικονομίας. Το συνολικό ποσό στήριξης που θα παράσχουν οι δημοσιονομικές πολιτικές το 2009 και το 2010 εκτιμάται μεταξύ του 3% και του 5% του ΑΕΠ. Το 2010 το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να φθάσει το 4,8%, στο υψηλότερο δηλαδή επίπεδο των 15 τελευταίων ετών.

Η ανάλυση της Επιτροπής υπονοεί ότι τα μέτρα για την τόνωση των δημοσίων οικονομικών, τα οποία εφαρμόζονται από τα μέσα του 2008, συνιστούν μεταβολή των αρχικών σχεδίων του προϋπολογισμού κατά περίπου 1% του ΑΕΠ των 27. Τα μέτρα αυτά, που αποτελούν συνδυασμό μέσων στους τομείς εσόδων και δαπανών, είναι προφανώς επίκαιρα, δεδομένου ότι τα περισσότερα πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από το 2009, και έχουν εν μέρει προσωρινό και στοχοθετημένο χαρακτήρα, πράγμα που υποδηλώνει ότι μόλις τερματιστεί η κρίση, για να αντιστραφεί η διόγκωση του προϋπολογισμού, θα χρειαστεί πολιτική αποφασιστικότητα.

Μια σύγκριση των απαντήσεων πολιτικής, τόσο από την άποψη των «πακέτων» όσο και της γενικής δημοσιονομικής αντιμετώπισης, δείχνει σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών οι οποίες αντικατοπτρίζουν, εν μέρει τουλάχιστον, διαφορετικό ύψος χρέους και ελλείμματος. Ειδικά οι χώρες με υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου του δημόσιου χρέους τους δεν έχουν επιχειρήσει σημαντική επιλεκτική διόγκωση του προϋπολογισμού. Μερικές εξ αυτών ωστόσο σχεδιάζουν τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας με την ταχύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ

Πηγή Ναυτεμπορική

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης