Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενισχύονται επιπλέον 1.304 επενδυτικά σχέδια από το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»Μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ προκειμένου να ικανοποιηθεί το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, εκδόθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με την οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα επιπλέον 1.304 επενδυτικά σχέδια.

Με την ένταξη των επιπλέον σχεδίων ο συνολικός αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα φθάνει τα 3.089 στα οποία θα κατανεμηθεί επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 492.196.489,82 ευρώ.

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στα Σχετικά Αρχεία και στη σελίδα του Προγράμματος στο espa.gr.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης