Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2008-2011

31 Ιανουάριος 2009
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2008-2011
 
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2008-2011

 Αθήνα, 30-1-2009    Σήμερα στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την περίοδο 2008 - 2011. Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί το σχέδιο της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διεθνούς οικονομικής κρίσης, ώστε η ελληνική οικονομία να εξέλθει από αυτήν ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική.

    

    Οι βασικές αρχές της πολιτικής μας είναι:

    

    · Η στήριξη της ανάπτυξης και κατά συνέπεια της απασχόλησης.

    · Η σταδιακή μείωση των ελλειμμάτων, με έμφαση στη δραστική μείωση των δαπανών και της κρατικής σπατάλης.

    · Η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών με στοχευμένες πολιτικές.

    

    Η ανάπτυξη στην Ελλάδα, τόσο το 2007, όσο και το 2008, παρέμεινε στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα του 4% και 3% αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ήταν σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ευρωζώνης.

    

    Το 2008 ο ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωζώνη περιορίστηκε στο 0,9%, ενώ το 2009 αναμένεται να είναι αρνητικός (-1,9%), για πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια. Η ύφεση πλήττει τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης

    

    Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, η Ελλάδα διατηρεί την αναπτυξιακή της δυναμική, παρουσιάζοντας σύμφωνα ακόμα και με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θετικό πρόσημο στο ρυθμό ανάπτυξης (μια από τις πέντε χώρες της Ευρωζώνης).

    

    Το σχέδιο της Κυβέρνησης προβλέπει ότι η Ελλάδα θα έχει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προβλέπουμε να διαμορφωθεί στο 1,1% το 2009 και να επιταχυνθεί στο 1,6% το 2010 και στο 2,3% το 2011. Και αυτό, γιατί αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη μια σειρά από παράγοντες, όπως οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα - που τώρα αρχίζουν να αποδίδουν - ο Επενδυτικός Νόμος, καθώς και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση με στοχευμένες πολιτικές θα ενισχύσει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

    

    Η απασχόληση προβλέπουμε ότι θα αυξηθεί το 2009 κατά 0,2%, το 2010 κατά 0,6% και το 2011 κατά 0,7%. Ενώ η ανεργία, λόγω της διεθνούς ύφεσης, προβλέπουμε να αυξηθεί από 7,5% το 2008 σε 8,0% το 2009 και να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το 2011, οπότε και θα αρχίσει να μειώνεται.

    

    Στο Πρόγραμμα περιγράφονται οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικής για τη δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως με μέτρα για τον περιορισμό των πρωτογενών δαπανών σε όλο το φάσμα των φορέων της γενικής κυβέρνησης, χωρίς να θίγονται οι κοινωνικές μεταβιβάσεις.

    

    Ο προϋπολογισμός του 2009, που κατατέθηκε στη Βουλή το Νοέμβριο του περασμένου έτους, εκτιμούσε ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2008 θα ήταν 2,5% του ΑΕΠ. Ωστόσο, η ραγδαία επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος υποχρέωσε όλες τις χώρες της ευρωζώνης, αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αναθεωρήσουν προς το δυσμενέστερο τις προβλέψεις για το 2008 και για το 2009, ακόμα κι αυτές που είχαν ανακοινωθεί μόλις πριν λίγους μήνες. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, το έλλειμμα για το 2008 ήταν 3,7% του ΑΕΠ, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων και - σε μικρότερο βαθμό - υπερβάσεων δαπανών. Και προβλέπεται ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και το 2009, καθώς η επιβράδυνση της ανάπτυξης δημιουργεί στενότερα δημοσιονομικά πλαίσια ενώ παράλληλα η Κυβέρνηση επιλέγει να εφαρμόσει μια πολιτική, η οποία θα διασφαλίσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης και δεν θα οδηγήσει τη χώρα στην ύφεση. Το 2010 το έλλειμμα προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,2%, για να βρεθεί κάτω από το 3% το 2011 (2,6%).

    

    Η υστέρηση, στα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού, που είναι της τάξης των 2 δισ. ευρώ, οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες.

    

    · Πρώτον, στην επίδραση της επιβράδυνσης της ανάπτυξης στα φορολογικά έσοδα.

    

    · Δεύτερον, στο γεγονός ότι σημειώθηκαν καθυστερήσεις και οργανωτικά προβλήματα στη λειτουργία των μηχανισμών, όσον αφορά το ΕΤΑΚ, αλλά αναμένεται ότι το σύστημα θα λειτουργήσει ομαλά από φέτος.

    

    · Τρίτον, η ανταπόκριση των φορολογουμένων, όσον αφορά τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τη ρύθμιση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, δεν ήταν ανάλογη των αρχικών προβλέψεων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη ρευστότητα, καθώς και στη σχετική στενότητα των αρχικών προθεσμιών, οι οποίες ωστόσο έχουν ήδη παραταθεί στο 2009.

    

    · Τέταρτον, παρουσιάσθηκε σημαντική μείωση των εσόδων από ΦΠΑ το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο λόγω της επιδείνωσης της διεθνούς κρίσης, αλλά και των επεισοδίων που έγιναν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας.

    

    · Πέμπτον, δεν λειτούργησε ικανοποιητικά ο μηχανισμός συλλογής εσόδων το τελευταίο τρίμηνο του 2008.

    

    · Έκτον, οι επιστροφές φόρων ήταν υψηλότερες κατά 453 εκατ. ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι υπήρξε μια επιτάχυνση στην επιστροφή του ΦΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά.

    

    Σχετικά με τις δαπάνες, οι υπερβάσεις αφορούν κυρίως τα κονδύλια με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, όπως οι συντάξεις, η χρηματοδότηση των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και τα επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης.

    

    Για το 2009, όσον αφορά τα έσοδα, έχουμε προχωρήσει σε μια αναθεώρηση των σχετικών προβλέψεων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλότερα τελικά αποτελέσματα του 2008 και την πρόβλεψη για χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για φέτος.

    

    Ειδικότερα, οι εισπράξεις αναμένονται χαμηλότερες κατά 2,5 δισ. ευρώ περίπου, σε σύγκριση με την πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2009. Το προβλεπόμενο ποσό της μείωσης, προκύπτει ως εξής:

    

    - περίπου 600 εκατ. ευρώ από την άμεση φορολογία (κυρίως των επιχειρήσεων λόγω μειωμένων κερδών το 2008)

    

    - 1,6 δις. ευρώ από την έμμεση φορολογία, ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης στην ανάπτυξη

    

    - 220 εκατ. από τη ρύθμιση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης ρευστότητας.

    

    - Οι επιστροφές φόρων θα είναι υψηλότερες κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί η διασφάλισης επαρκούς ρευστότητας στην αγορά (επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ).

    

    Τα έσοδα του προϋπολογισμού του 2009 θα ενισχυθούν από πηγές, όπως το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) του 2008 για τα νοικοκυριά (το οποίο, όπως αναφέρθηκε, θα εισπραχθεί εντός του 2009), το μέρος των εισπράξεων από τη ρύθμιση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που επίσης μεταφέρονται στο 2009, καθώς και τα έσοδα από τις φορολογικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή τον περασμένο Σεπτέμβριο.

    

    Το 2009 σκοπεύουμε να υπάρξει στενή επίβλεψη και αξιολόγηση των φορολογικών υπηρεσιών, με βάση συγκεκριμένους στόχους, δείκτες, συγκρίσεις και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και εκτενείς διασταυρώσεις στοιχείων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Το σύστημα αυτό θα επιτρέψει στις φορολογικές αρχές να διακρίνουν εγκαίρως την όποια πιθανή υστέρηση, ώστε να γίνουν έγκαιρα οι κατάλληλες παρεμβάσεις.

    

    Η διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων θα συνεχιστεί και παρά τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες στις αγορές, αναμένεται να αποφέρει έσοδα τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

    

    Όσον αφορά τις πρωτογενείς δαπάνες - με εξαίρεση τον τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τις απαιτούμενες προσαρμογές στον τομέα της Υγείας, για να υπάρξει εναρμόνιση με τη σχετική κοινοτική οδηγία - θα εφαρμοστούν συγκεκριμένοι κανόνες, προκειμένου να διασφαλιστούν οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα:

    

    - οι νέες προσλήψεις θα είναι δραστικά περιορισμένες σε όλο τον δημόσιο τομέα, στενό και ευρύτερο, και σε κάθε περίπτωση θα είναι λιγότερες από τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής απασχόλησης στον στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο κανόνας αυτός δεν θα εφαρμοστεί με την ίδια αυστηρότητα σε όλους τους επί μέρους τομείς. Σε ορισμένους τομείς, όπως αυτός της Υγείας ή της Εκπαίδευσης, οι προσλήψεις μπορεί να υπερβαίνουν τον αριθμό των συνταξιοδοτούμενων, χωρίς όμως να παραβιάζεται ο γενικός κανόνας. Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει την τελική έγκριση για όλες τις αποφάσεις προσλήψεων που λαμβάνονται.

    

    - Η εισοδηματική πολιτική θα καλύπτει τον πληθωρισμό, χωρίς να διακινδυνεύει τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών ή να οδηγεί σε απώλεια ανταγωνιστικότητας.

    

    - Θα προχωρήσει η ενοποίηση φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, με ορίζοντα τεσσάρων μηνών. Την όλη διαδικασία θα επιβλέπει η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

    

    - Η καταβολή του συνόλου των αποδοχών όλων των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνεται από μια υπηρεσία, προκειμένου να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τις συνολικές αποδοχές κάθε υπαλλήλου.

    

    - Ο νόμος 3697/2008 για τις δαπάνες των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα θα εφαρμοστεί αυστηρά, με επιβολή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται (συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της χρηματοδότησης των φορέων οι οποίοι δεν συμμορφώνονται, καθώς και της επιβολής προστίμων). Ο νόμος αυτός αναμένεται να συμβάλει στη συγκράτηση των δαπανών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία θα επιβλέπονται πλέον από μια διυπουργική επιτροπή. Όλοι αυτοί οι φορείς υποχρεώνονται να υποβάλλουν προϋπολογισμούς, τριετή επιχειρησιακά πλάνα με συγκεκριμένους στόχους και οικονομικές καταστάσεις σύμφωνες με τα ΔΠΧΠ (διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης), ενώ υποχρεωτική θα είναι και η αναβάθμιση και τυποποίηση των λογιστικών τους συστημάτων.

    

    - Το σύστημα αποδοχών των διοικητικών στελεχών σε φορείς του δημοσίου τομέα θα αναθεωρηθεί και αναμένεται να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση δαπανών, μέσω της στενής παρακολούθησης και της επιβολής ανώτατων ορίων.

    

    - Όλες οι ελαστικές δαπάνες θα παρακολουθούνται στενά και αυστηρά σε μηνιαία βάση. Θα υπάρξουν περικοπές των ελαστικών δαπανών με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους Επίσης, αναμένεται εξοικονόμηση πόρων από την εκτεταμένη χρήση leasing για τις δημόσιες προμήθειες συγκεκριμένων προϊόντων, όπως ο εξοπλισμός Η/Υ και τα αυτοκίνητα.

    

    - Έχει δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προμηθειών για τους οργανισμούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το νέο σύστημα ενισχύει τη διαφάνεια και προάγει τον ανταγωνισμό, ενώ περιορίζει τη σπατάλη πόρων μέσω της συλλογής και της ομαδοποίησης των αναγκών των νοσοκομείων, προκειμένου να ετοιμάζονται συνολικές προκηρύξεις προμηθειών.

    

    - Σημαντική περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης των Ασφαλιστικών Ταμείων αναμένεται επίσης από τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και bar codes στα φαρμακευτικά είδη, αφού έτσι θα είναι εφικτή η διασταύρωση στοιχείων και η παρακολούθηση των συνταγογραφήσεων.

    

    - Θα συνεχισθεί η προσπάθεια, μέσω της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ, για την εξυγίανση των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, την δραστική περιστολή των λειτουργικών δαπανών και τον περιορισμό των δανειακών αναγκών τους.

    

    - Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ΟΣΕ, που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2008, θα εφαρμοστεί με συνέπεια. Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει μια συνολική εταιρική αναμόρφωση, ενώ περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τον εξορθολογισμό της εξυπηρέτησης του χρέους, για τη σταδιακή εξυγίανση του ΟΣΕ και για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας του. Επίσης περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και την προώθηση της διαφάνειας στη λειτουργία του.

    

    - Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι η αλλαγή στην κατάρτιση, στην υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω της υιοθέτησης του Προϋπολογισμού Προγραμμάτων. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού με βάση τα Προγράμματα, θα τον καταστήσει πιο κατανοητό και σαφή, με ξεκάθαρη παρουσίαση των κυβερνητικών πολιτικών και προτεραιοτήτων. Ταυτόχρονα, θα επιτρέψει τον έλεγχο του κόστους κάθε προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που εφαρμόζονται. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι ένας από τους κύριους στόχους της μεταρρύθμισης αυτής είναι η θεσμοθέτηση ενός τριετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος, ο προϋπολογισμός κάθε Υπουργείου ή Οργανισμού θα καταδεικνύει τα έργα που κάθε Υπουργός δεσμεύεται να ολοκληρώσει, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους. Η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος Προϋπολογισμού Προγραμμάτων προγραμματίζεται για το 2012. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αφού ήδη οι εκδόσεις του κρατικού προϋπολογισμού συνοδεύονται από πιλοτικές εκδόσεις με το σύστημα των προγραμμάτων. Με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προϋπολογισμού Προγραμμάτων, σχεδιάζεται επίσης η αναμόρφωση του λογιστικού συστήματος που χρησιμοποιεί η κεντρική κυβέρνηση. Οι βασικοί πυλώνες της αναμόρφωσης στο λογιστικό σύστημα περιλαμβάνουν:

    

    o Την υιοθέτηση σύγχρονων λογιστικών αρχών

    

    o Την ανάπτυξη ενός αναθεωρημένου συνόλου λογαριασμών

    

    o Την εισαγωγή σύγχρονων απολογιστικών καταστάσεων, για τα οικονομικά αποτελέσματα, την οικονομική θέση και τις ταμειακές ροές.

    

    Το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση ενός νέου λογιστικού συστήματος έχει ήδη γίνει. Το σύστημα θα βασιστεί στα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα, με τις απαραίτητες προσαρμογές στις ιδιαίτερες ανάγκες της δημόσιας διοίκησης. Μέσω του συστήματος αυτού, στόχος είναι να καταστεί εφικτή η συλλογή αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων για όλους τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

    

    Παράλληλα, επιταχύνονται οι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με έμφαση στο άνοιγμα των αγορών, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση και προσέλκυση επενδύσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές επιτρέπουν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, την ενίσχυση των επενδύσεων και την αύξηση της απασχόλησης σε μία ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυρία.

    

    Το σχέδιο που αποτυπώνεται στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθεροποίησης και Ανάπτυξης 2008 -2011, επιβεβαιώνει τη βούληση και την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να επιτύχει μια περισσότερο ανταγωνιστική οικονομία, με κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή.

    

    Βιώνουμε μια πρωτοφανή διεθνή κρίση. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι χάνουν καθημερινά σε όλο τον κόσμο τις θέσεις εργασίας τους. Μεγάλες επιχειρήσεις καταρρέουν. Είναι φυσικό η Ελλάδα να μη μένει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις αυτές. Εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας μας, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία και οι εξαγωγές, θίγονται ιδιαίτερα. Μέχρι σήμερα όμως, η χώρα μας, χάρη στην πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια έχει επηρεασθεί λιγότερο σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

    

    Η κυβέρνηση έχει το σχέδιο για να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή αυτή διεθνή κρίση. Το σχέδιό της περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για μια νέα δυναμική αναπτυξιακή πορεία. Στηρίζει τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και προσελκύει νέες επενδύσεις για περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ενισχύει τις δυνάμεις της παραγωγής και της εργασίας και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

    

    Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση και να βγει από αυτή καλύτερη και ισχυρότερη.

    

    

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης