Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΟΕΕΕ: Επιστολές με αίτηματα για παράταση υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και συγκεντρωτικών καταστάσεων

ΠΟΟΕΕΕ: Επιστολές με αίτηματα για παράταση υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και συγκεντρωτικών καταστάσεων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΓΑΜΒΕΤΤΑ 4 – ΑΘΗΝΑ-10678 –ΤΗΛ. 2103810122
Α.Φ.Μ. 999184257 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών
E-mail : [email protected]

Αθήνα 28-3-2019

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Κοινοποίηση:
1. Υφυπουργό Υπ.Οικ. κα. Αικατερίνη Παπανάτσιου
2. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή


1η επιστολή:

Θέμα: Αίτημα παράτασης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων και εξόδων έτους 2018 και διόρθωσης των καταστάσεων εσόδων.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως σας έχουν ενημερώσει μέχρι σήμερα πολλοί φορείς που εκπροσωπούν τους Οικονομολόγους λογιστές, είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων και εξόδων έτους 2018 που λήγει την 1/4/2019.

Οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η παράταση (τουλάχιστον για 20 ημέρες) σας έχουν γνωστοποιηθεί ήδη και δεν θα θέλαμε να επανέλθουμε σε αυτούς.

Αυτό που θέλουμε να προτείνουμε - αιτηθούμε σαν Ομοσπονδία είναι ότι πέραν της προθεσμίας υποβολής των καταστάσεων πρέπει να δοθεί και ένα εύλογο διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής, για τη διόρθωση των δηλωθέντων εσόδων. Ο ανθρώπινος παράγοντας κατά την καταχώρηση των εσόδων που οδηγεί στην διαμόρφωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να δοθεί δυνατότητα διόρθωσης μη εσκεμμένων λαθών από τις επιχειρήσεις και τους συναδέλφους λογιστές, όπως γίνεται για μεγαλύτερο βέβαια χρονικό διάστημα στις συγκεντρωτικές καταστάσεις των εξόδων. Να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι αν ο αντισυμβαλλόμενος (πελάτης) υποβάλλει την συγκεντρωτική κατάσταση των αγορών του τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας, ο πωλητής δεν έχει τη γνώση και το χρονικό περιθώριο διόρθωσης τυχόν σφάλματος λόγω λήξης προθεσμίας διόρθωσης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων.

Έχοντας ως επιδίωξη την ομαλή διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας με στόχο την αποσυμφόρηση στο σύστημα υποβολής και τη διευκόλυνση τόσο των υπόχρεων σε υποβολή ΜΥΦ , όσο και των επαγγελματιών συναδέλφων λογιστών που εξυπηρετούν αυτές τις επιχειρήσεις , προτείνουμε - ζητάμε να δοθεί άμεσα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων αυτών για τις 20-04-2019 και να δοθεί ένα εύλογο διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής, για τη διόρθωση των δηλωθέντων εσόδων.

2η επιστολή:

Θέμα: Αίτημα παράτασης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.


Κύριε υπουργέ

Λόγω των πολύ πρόσφατων και μάλιστα αιφνιδιαστικών αλλαγών που επήλθαν στον τρόπο υποβολής καθώς και στο περιεχόμενο των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, σύμφωνα με τις Α.1099, Α.1100 και Α.1101 της 18-3-2019 και ενώ πολλές επιχειρήσεις και συνάδελφοι έχουν προχωρήσει στην υποβολή τους με τον προ των αλλαγών τρόπο.

Λόγω του ότι το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση των αλλαγών μέχρι την προθεσμία υποβολής των παραπάνω δηλώσεων (28/3/2019 & 1/4/2019) είναι πολύ σύντομο για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και τα λογιστήρια να συμμορφωθούν με τις νέες διατάξεις.

Λόγω του ότι οι εταιρείες μηχανογράφησης που υποστηρίζουν τα λογιστήρια δεν προλαβαίνουν να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη αποστολή των παραπάνω δηλώσεων.

Λόγω του ότι θα απαιτηθεί η υποβολή τροποποιητικών των ήδη υποβληθέντων δηλώσεων.

Έχοντας ως επιδίωξη την ομαλή διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας με στόχο την τη διευκόλυνση τόσο των υπόχρεων σε υποβολή, όσο και των επαγγελματιών συναδέλφων λογιστών που εξυπηρετούν αυτές τις επιχειρήσεις , προτείνουμε - ζητάμε να δοθεί άμεσα παράταση ενός μηνός, στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραπάνω δηλώσεων, όπως επίσης και στην άμεση έκδοση αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου που έχουν ήδη υποβληθεί.


Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                   
Παπανδρέου Αριστείδης               

Ο Γενικός Γραμματέας
Γκιόκας Νικόλαος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης