Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μπόνους συγχώνευσης στους μικρομεσαίου

29 Ιανουάριου 2009 Σχόλια
  • Μείωση του συντελεστή φορολογίας των καθαρών κερδών στο 15% για νεοϊδρυόμενες προσωπικές εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες, οι οποίες προκύπτουν μετά από συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που προωθεί ο νέος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ι. Παπαθανασίου. Επιπλέον, ο υπουργός αποφάσισε να παρατείνει για δύο ακόμη έτη τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης για τους ταξιτζήδες και τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ, χωρίς να αυξήσει τα τεκμαρτά καθαρά ποσά εισοδήματος.
Μπόνους συγχώνευσης στους μικρομεσαίου
 
Μείωση του συντελεστή φορολογίας των καθαρών κερδών στο 15% για νεοϊδρυόμενες προσωπικές εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες, οι οποίες προκύπτουν μετά από συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που προωθεί ο νέος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ι. Παπαθανασίου. Επιπλέον, ο υπουργός αποφάσισε να παρατείνει για δύο ακόμη έτη τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης για τους ταξιτζήδες και τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ, χωρίς να αυξήσει τα τεκμαρτά καθαρά ποσά εισοδήματος.

Σε νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα καταθέσει εντός των προσεχών ημερών στη Βουλή ο κ. Ι. Παπαθανασίου, θα περιλαμβάνεται διάταξη που θα προβλέπει την επανενεργοποίηση μιας νομοθετικής ρύθμισης του 2004 με την οποία είχαν παρασχεθεί φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα τεθεί δηλαδή εκ νέου σε ισχύ το άρθρο 18 του νόμου 3296/2004, σύμφωνα με το οποίο :

1) Σε κάθε περίπτωση συγχωνεύσεως επιχειρήσεων ατομικών ή προσωπικών (ομορρύθμων ή ετερορρύθμων), με σκοπό την ίδρυση προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.), τα καθαρά κέρδη της συνιστώμενης εταιρίας, φορολογούνται για το πρώτο οικονομικό έτος με τον ισχύοντα συντελεστή φορολογίας μειωμένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και για το επόμενο έτος με συντελεστή μειωμένο κατά 5 μονάδες.

2) Η μείωση του συντελεστή φορολογίας παρέχεται για τα δύο πρώτα οικονομικά έτη από το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Τα καθαρά κέρδη της συνιστώμενης εταιρίας να προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία Γ’ κατηγορίας και να έχουν δηλωθεί με εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

β) Η προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρία να έχει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης κεφάλαιο:

- τουλάχιστον 60.000,00 ευρώ, αν πρόκειται για προσωπική εταιρία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.). Το 1/3 του κεφαλαίου πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά.

- τουλάχιστον 120.000,00 ευρώ, αν πρόκειται για Ε.Π.Ε.

- τουλάχιστον 200.000,00 ευρώ, αν πρόκειται για Α.Ε.

γ) Οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε λειτουργία τουλάχιστον 4 έτη πριν από το χρόνο της συγχώνευσης.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, οι εταιρίες που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις θα φορολογηθούν για τα καθαρά τους κέρδη με συντελεστή 15% αντί 25%, κατά το πρώτο οικονομικό έτος μετά τη συγχώνευση και με συντελεστή 20% αντί 25% κατά το δεύτερο έτος.

Η παραπάνω ρύθμιση, όταν νομοθετήθηκε για πρώτη φορά, ίσχυσε για συγχωνεύσεις που ολοκληρώθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2004 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008. Η επανενεργοποίησή της θα γίνει χωρίς να προβλέπεται πλέον καμία προθεσμία για τις συγχωνεύσεις. Δηλαδή η νέα ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση θα ισχύει επ’ αόριστον !

Με μία άλλη ρύθμιση που θα προωθήσει ο κ. Παπαθανασίου, θα παρατείνεται και για τις χρήσεις 2009 και 2010 η ισχύς των διατάξεων που προβλέπουν τη φορολόγηση των επιτηδευματιών που εκμεταλλεύονται ταξί και των επιχειρήσεων ΚΤΕΛ με βάση τεκμαρτά καθαρά ποσά εισοδήματος. Τα ποσά αυτά κυμαίνονται από 12.000,00 έως 16.000,00 ευρώ, ανάλογα με το ποσοστό κατοχής της άδειας κυκλοφορίας (50% ή 100%) και με το εάν ο οδηγός είναι ο ιδιοκτήτης ή τρίτο πρόσωπο.

Πηγή : Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος / Γιώργος ΠαλαιτσάκηςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης