Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα στατιστικά των δηλώσεων των φυσικών προσώπων για το 2017 - Τι δήλωσαν αγρότες και ελ. επαγγελματίες

Τα στατιστικά των δηλώσεων των φυσικών προσώπων για το 2017 - Τι δήλωσαν αγρότες και ελ. επαγγελματίες
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΤα παρακάτω δεδομένα έχουν αναλυθεί με βάση τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η ΑΑΔΕ στην διεύθυνση: https://www.aade.gr/menoy/statistika-deiktes/eisodema/etesia-statistika-deltia


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ), ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ).


Το εισόδημα το οποίο δηλώθηκε από όλα τα φυσικά πρόσωπα στο φορολογικό έτος 2017 έφτασε το ποσό των 73,6 δις ευρώ, ενώ το εισόδημα για το οποίο φορολογήθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα άγγιξε τα 80,3 δις ευρώ λόγω της προσαύξησης των τεκμηρίων.

Αναλυτικά ανά πηγή προέλευσης το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό έτος  2017

 

Ακίνητη περιουσία 6,192,882,860
Επιχειρηματική δραστηριότητα 3,443,641,392
Αγροτική δραστηριότητα 1,388,425,409
Μισθωτοί 60,403,307,463
Μερίσματα 2,184,247,018
Μερικό σύνολο 73,612,504,142.50
+ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 6,778,789,790.42

 

Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος 80,391,293,932.92


Ο φόρος που βεβαιώθηκε  στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους, επιχειρηματική δραστηριότητα) ήταν 8,3 δις ευρώ. 
Τα φυσικά πρόσωπα επιβάρυνε επίσης και φόρος λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με το ποσό των 35,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά :

Φόρος φυσικών προσώπων 8,180,007,173
Φόρος ναυτικού εισοδήματος112,655,781
Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων35,566,309
Συνολικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 8,328,229,262


Ανάλυση επιβάρυνσης φόρου αποδείξεων ανά κατηγορία εισοδήματος

Εισοδηματίες 4,242,882
Επιχειρηματική δραστηριότητα 3,052,613
Αγροτική δραστηριότητα 1,941,203
Μισθωτοί 16,884,273
Συνταξιούχοι 9,445,337
Σύνολο 35,566,309


Στα φυσικά πρόσωπα βεβαιώθηκε επίσης τέλος επιτηδεύματος ύψους 386,2 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά ανά κατηγορία εισοδήματος το τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε το 2017:

Εισοδηματίες 20,177,217
Επιχειρηματική δραστηριότητα 289,962,976
Αγροτική δραστηριότητα 31,416,588
Μισθωτοί 29,824,442
Συνταξιούχοι 14,890,059
Σύνολο 386,271,281Η εισφορά αλληλεγγύης που βεβαιώθηκε άγγιξε τα 616,8 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά ανά κατηγορία η εισφορά αλληλεγγύης που επιβάρυνε τα φυσικά πρόσωπα το 2017 :


Εισοδηματίες 203,009,052
Επιχειρηματική δραστηριότητα 179,048,391
Αγροτική δραστηριότητα 26,929,127
Μισθωτοί 105,985,494
Συνταξιούχοι 101,884,770
   
Σύνολο 616,856,834Η προκαταβολή με την οποία επιβαρύνθηκαν τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε στο ποσό των 664,8 εκ ευρώ.

Αναλυτικά:

Εισοδηματίες 6,651,162
Επιχειρηματική δραστηριότητα 564,316,439
Αγροτική δραστηριότητα 72,630,374
Μισθωτοί 8,590,647
Συνταξιούχοι 12,708,187
Σύνολο 664,896,809ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΤΟΥ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ή ΟΧΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.


Από το σύνολο των φορολογούμενων ποσοστό 10% περίπου δήλωσε μηδενικό εισόδημα το 2017.


  Φορολογούμενοι Φορολ. Εισόδημα  Ποσοστό
Μηδενικό εισόδημα 840,762 0 10.42%
έως 10.000 5,244,442 25,296,007,526 65.01%
Από 10.000 έως 15.000 1,198,863 14,943,959,401 14.86%
Από 15.000 έως 20.000 879,887 15,175,109,041 10.91%
Από 20.000 έως 30.000 504,327 11,912,295,488 6.25%
Από 30.000 έως 55.000 172,839 6,396,810,111 2.14%
Από 50.000 έως 70.000 35,738 2,080,166,098 0.44%
Από 70.000 έως 100.000 16,185 1,329,971,121 0.20%
Πάνω από 100.000 14,679 3,256,971,146 0.18%
       
  8,066,960 80,391,289,933  


Το 91% των φορολογουμένων δήλωσε εισόδημα έως 20.000 ευρώ.


  Φορολογούμενοι Φορολ. Εισόδημα  Ποσοστό
Από 0 έως 20.000 7,323,192 55,415,075,969 91%
Από 20.001 έως 50.000 677,166 18,309,105,599 8%
Πάνω από 50.000 66,602 6,667,108,365 1%
       
  8,066,960   100%


Ο φόρος που βεβαιώθηκε κατανεμήθηκε ως εξής :

Σε όσους δήλωσαν εισόδημα έως 20.000 ευρώ βεβαιώθηκε το 40% του συνολικού φόρου Φυσικών προσώπων, ενώ σε όσους δήλωσαν  εισόδημα από 20.000 έως 50.000 ευρώ βεβαιώθηκε το 37% του συνολικού φόρου.


  Φορολογούμενοι Φορολ. εισόδημα Ποσοστό Φόρος ποσοστό
Από 0 έως 20.000 7,323,192 55,415,075,969 91% 3,317,547,043 40%
Από 20.001 έως 50.000 677,166 18,309,105,599 8% 3,087,675,286 37%
Πάνω από 50.000 66,602 6,667,108,365 1% 1,923,006,934 23%
           
  8,066,960   100% 8,328,229,262 100%


Σε πιο αναλυτική κλίμακα εισοδήματος ο φόρος που καταλογίσθηκε :  Φορολογούμενοι Φορ. Εισόδημα   Φόρος Ποσοστό
Μηδενικό εισόδημα 840,762 0 10.42% 0 0%
έως 10.000 5,244,442 25,296,007,526 65.01% 561,521,797 7%
Από 10.000 έως 15.000 1,198,863 14,943,959,401 14.86% 1,087,861,732 13%
Από 15.000 έως 20.000 879,887 15,175,109,041 10.91% 1,668,163,514 20%
Από 20.000 έως 30.000 504,327 11,912,295,488 6.25% 1,754,722,579 21%
Από 30.000 έως 55.000 172,839 6,396,810,111 2.14% 1,332,952,707 16%
Από 50.000 έως 70.000 35,738 2,080,166,098 0.44% 562,704,631 7%
Από 70.000 έως 100.000 16,185 1,329,971,121 0.20% 393,879,138 5%
Πάνω από 100.000 14,679 3,256,971,146 0.18% 966,423,164 12%
           
  8,066,960 80,391,289,933   8,328,229,262 100%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ, ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ).Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από ακίνητη περιουσία, το 90,4 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000


  Εισόδημα από Ακίνητα
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ποσοστό
έως 10.000 1,401,755 3,389,906,435 90.94%
Από 10.000 έως 15.000 71,115 857,948,723 4.61%
Από 15.000 έως 20.000 28,440 489,139,318 1.85%
Από 20.000 έως 30.000 22,673 546,380,388 1.47%
Από 30.000 έως 55.000 11,651 435,848,577 0.76%
Από 50.000 έως 70.000 3,144 182,587,494 0.20%
Από 70.000 έως 100.000 1,508 123,802,531 0.10%
Πάνω από 100.000 1,057 167,269,394 0.07%
       
  1,541,343 6,192,882,860 100%
       
  Εισόδημα από Ακίνητα σε μικρότερη κλίμακα
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ποσοστό
Από 0 έως 20.000 1,501,310 4,736,994,476 97.40%
Από 20.001 έως 50.000 34,324 982,228,965 2.23%
Πάνω από 50.000 5,709 473,659,419 0.37%
       
  1,541,343 6,192,882,860 100.00%

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, το 99,5 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000  Εισόδημα από μερίσματα τόκους δικαιώματα
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ποσοστό
έως 10.000 4,394,195 490,054,765 99.50%
Από 10.000 έως 15.000 6,044 73,241,531 0.14%
Από 15.000 έως 20.000 3,279 56,382,110 0.07%
Από 20.000 έως 30.000 3,852 93,263,894 0.09%
Από 30.000 έως 55.000 3,317 126,709,936 0.08%
Από 50.000 έως 70.000 1,610 94,278,752 0.04%
Από 70.000 έως 100.000 1,261 104,732,120 0.03%
Πάνω από 100.000 2,934 1,145,583,910 0.07%
       
  4,416,492 2,184,247,018 100%
       
  Εισόδημα από μερίσματα τόκους δικαιώματα
σε μικρότερη κλίμακα
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ποσοστό
Από 0 έως 20.000 4,403,518 619,678,406 99.71%
Από 20.001 έως 50.000 7,169 219,973,830 0.16%
Πάνω από 50.000 5,805 1,344,594,782 0.13%
       
  4,416,492 2,184,247,018 100.00%

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το 74,8 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000.  Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  88.93%


 

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ)

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ποσοστό
έως 10.000 298,246 872,388,948 74.80%
Από 10.000 έως 15.000 35,375 432,383,780 8.87%
Από 15.000 έως 20.000 20,989 363,291,038 5.26%
Από 20.000 έως 30.000 21,601 525,123,400 5.42%
Από 30.000 έως 55.000 14,579 550,652,080 3.66%
Από 50.000 έως 70.000 4,241 247,006,385 1.06%
Από 70.000 έως 100.000 2,033 167,841,198 0.51%
Πάνω από 100.000 1,673 284,954,564 0.42%
       
  398,737 3,443,641,392 100%
       
 

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
σε μικρότερη κλίμακα

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ)

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ποσοστό
Από 0 έως 20.000 354,610 1,668,063,766 88.93%
Από 20.001 έως 50.000 36,180 1,075,775,479 9.07%
Πάνω από 50.000 7,947 699,802,147 1.99%
       
  398,737 3,443,641,392 100.00%


Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, το 94,9 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000.  Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  98.9% 

Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ποσοστό
έως 10.000 477,137 965,148,596 94.96%
Από 10.000 έως 15.000 15,013 179,828,100 2.99%
Από 15.000 έως 20.000 5,244 89,816,225 1.04%
Από 20.000 έως 30.000 3,443 82,429,697 0.69%
Από 30.000 έως 55.000 1,372 50,560,776 0.27%
Από 50.000 έως 70.000 181 10,406,782 0.04%
Από 70.000 έως 100.000 64 5,186,786 0.01%
Πάνω από 100.000 33 5,048,448 0.01%
       
  502,487 1,388,425,409 100%
       
 

Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα
σε μικρότερη κλίμακα

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ)

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ποσοστό
Από 0 έως 20.000 497,394 1,234,792,921 98.99%
Από 20.001 έως 50.000 4,815 132,990,473 0.96%
Πάνω από 50.000 278 20,642,016 0.06%
       
  502,487 1,388,425,409 100.00%


Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το 51,81 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000.  Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  83.01%


 

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ποσοστό
έως 10.000 2,472,049 12,137,877,562 51.81%
Από 10.000 έως 15.000 888,599 11,085,748,336 18.62%
Από 15.000 έως 20.000 600,112 10,335,915,912 12.58%
Από 20.000 έως 30.000 459,217 11,087,943,950 9.62%
Από 30.000 έως 55.000 285,509 10,470,901,934 5.98%
Από 50.000 έως 70.000 40,309 2,327,098,323 0.84%
Από 70.000 έως 100.000 15,404 1,259,584,640 0.32%
Πάνω από 100.000 9,960 1,698,236,807 0.21%
       
  4,771,159 60,403,307,464 100%
       
       
 

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
σε μικρότερη κλίμακα

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ποσοστό
Από 0 έως 20.000 3,960,760 33,559,541,810 83.01%
Από 20.001 έως 50.000 744,726 21,558,845,884 15.61%
Πάνω από 50.000 65,673 5,284,919,770 1.38%
       
  4,771,159 60,403,307,464 100.00%Κατεβάστε τα αναλυτικά στατιστικά του φορολογικού έτους 2017 (σε φύλλο excel) από εδώ.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης