Το ΟΕΕ ζητεί παράταση για την υποβολή των δηλώσεων αναπροσαρμογής του Ν. 2065

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

28 Ιανουάριος 2009
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2065/1992 οι δηλώσεις υπεραξίας υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από το χρόνο που έγινε η αναπροσαρμογή. Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΗΛ.210-5229457/5229597                                          
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2009
Αρ.πρωτ. Φ/2/304

Προς τον

Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών      

κ. Ιωάννη Παπαθανασίου

Κοιν. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

          κ. Αντώνιο Μπέζα

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2065/1992 οι δηλώσεις υπεραξίας υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από το χρόνο που έγινε η αναπροσαρμογή.

Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν είναι εύκολη η πρόσβαση των φορολογούμενων  στις ΔΟΥ  και όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει  δυσχέρεια στην  υποβολή των δηλώσεων εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί από το νόμο.

Παρακαλούμε  να εξετάσετε τη περίπτωση να δοθεί παράταση της προθεσμίας  προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα  από τη μη εμπρόθεσμη  υποβολή των δηλώσεων υπεραξίας.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Πελοπίδας Καλλίρης