Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαθέσιμη στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων η ενέργεια του αιτήματος ελέγχου για το καθεστώς των «Νέων Ανεξάρτητων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ


Αθήνα 20-3-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ενέργεια του αιτήματος ελέγχου, για το καθεστώς των «Νέων Ανεξάρτητων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (ΝΑΜΜΕ) είναι διαθέσιμη στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης