Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Πόθεν έσχες»: Αίτημα ΠΟΦΕΕ για μεταφορά της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής

Προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Καλογήρου Μιχαήλ
την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Κοινοποίηση:
Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο Ευκλείδη
Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου Κατερίνα

 
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 024

Θέμα: Αίτημα μεταφοράς προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής Πόθεν Έσχες

Κε Υπουργέ,

Σύμφωνα και με τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία, οι υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων στο σύστημα Πόθεν Έσχες (Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων) που αφορούν το έτος 2018, καθώς και οι τροποποιήσεις των δηλώσεων αυτών για τα έτη 2016, 2017 και 2018, δύναται να υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πόθεν Έσχες το διάστημα 18 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι και 31 Μαρτίου 2019.­

Όμως, λόγω του πλήθους των νέων υπόχρεων και των πολλαπλών δηλώσεων στο σύστημα που πρέπει να κατατεθούν σε συνδυασμό με τα δεδομένα των νέων διαδικασιών που έχουν προκύψει το παραπάνω χρονικό διάστημα, κρίνουμε ότι δεν αρκεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Για τον λόγο αυτό, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί απαραίτητη μία παράταση κατ’ ελάχιστο 6 μηνών της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων του Πόθεν Έσχες, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των υπόχρεων.


Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

Η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη
       
Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

Ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος
       
Ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

Ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος
       
Ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος    
   
Τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης