Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο νέος νόμος 4603/2019: Μείωση φόρου μερισμάτων, κατάργηση αναστολής υποβολής ΑΠΔ και κατάργηση αυτόφωρου για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ

Ο νέος νόμος 4603/2019: Μείωση φόρου μερισμάτων, κατάργηση αναστολής υποβολής ΑΠΔ και κατάργηση αυτόφωρου για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος 4603/2019 «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.» (Α' 48).

Ο νόμος περιέχει, μεταξύ άλλων, τη διάταξη για τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων και παρακράτησης φόρου στο 10% από 01/01/2019 (άρθρο 65), την κατάργηση της αναστολής υποβολής ΑΠΔ για μισθολογικές περιόδους που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 66) και την κατάργηση της διαδικασίας του αυτόφωρου για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ αλλά και πότε θα στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη σε περιπτώσεις παραγραφής (άρθρο 64).

Η επιστημονική ομάδα του Taxheaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε (πρώτη όπως πάντα) την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με το νόμο 4603/2019 τροποποιούνται οι νόμοι του φορολογικού αρχείου:

4172/2013 (Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/ 2012, του ν. 4093/ 2012 και του ν. 4127/ 2013 και άλλες διατάξεις)

4342/2015 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/8/ΕΚ και 2010/30/EE και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.)

4174/2013 (Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις) Κατάργηση σχετικών διατάξεων στο άρθρο 26 (Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο)

3846/2010 (Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις)

2972/2001 (Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις)

4389/2016 (Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις)

3525/2007 (Πολιτιστική Χορηγία) και

4052/2012 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων... [Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) - Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) - Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης