Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. , Intrastat και ανακαιφαλαιωτικών δηλώσεων.

27 Ιανουάριου 2009
  • Παράταση στην υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έδωσε το Υ.Οικονομικών λόγω προβλημάτων του συστήματος Taxis
Παράταση στην υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έδωσε το Υ.Οικονομικών  λόγω προβλημάτων του συστήματος Taxis.

Το κείμενο της απόφασης.


Αποφασίζουμε

1.    Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης την 26η Ιανουαρίου 2009 μέχρι και την 29η Ιανουαρίου 2009.
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος TAXISnet  και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού μέσω του τραπεζικού συστήματος.
2.    Η ανωτέρω παράταση ισχύει και για την ηλεκτρονική υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών του Δ΄ τριμήνου του 2008.
3.    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αρ. Πρωτ.:/387/77/Α0014/26.1.2009  Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26/1/2009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης