Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς - Κωδικοποίηση νόμων στη βάση δεδομένων του κόμβου

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς - Κωδικοποίηση νόμων στη βάση δεδομένων του κόμβου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4601/2019 Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.

Η ισχύς του Τμήματος Α’ (άρθρα 1-147) αρχίζει την 15η Απριλίου 2019, ενώ η ισχύς του Τμήματος Β’ (άρθρα 148-154) αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

Ο νόμος εφαρμόζεται σε:
α) συγχωνεύσεις στις οποίες η ημερομηνία του σχεδίου της συγχώνευσης του άρθρου 7 είναι μεταγενέστερη της ενάρξεως ισχύος του, για οποιαδήποτε από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση,

β) διασπάσεις στις οποίες η ημερομηνία του σχεδίου διάσπασης είναι μεταγενέστερη της ενάρξεως ισχύος του, για οποιαδήποτε από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση,

γ) μετατροπές στις οποίες η απόφαση λαμβάνεται μετά την έναρξης ισχύος του.

Η επιστημονική ομάδα του Taxheaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε (πρώτη όπως πάντα) την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι συνδρομητές του κόμβου μπορούν από σήμερα να δουν και να μελετήσουν τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος αυτός σε πλήθος διατάξεων άλλων νόμων, με τις απαραίτητες υποσημειώσεις αλλά και επεξηγηματικά σχόλια σε κάθε άρθρο ή παράγραφο που τροποποιήθηκε.Ο νόμος 4601/2019 επέφερε τροποποιήσεις στους παρακάτω νόμους

Δεν προστέθηκαν σχετικές διατάξεις σε άλλον νόμο.

Ο παρόν νόμος κατήργησε ή επανέφερε σε ισχύ άρθρα στους παρακάτω νόμους:

 • 4072/2012 Το άρθρο 283 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 4072/2012 Το άρθρο 106 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 86 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 70 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 71 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 72 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 73 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 74 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 75 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 76 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 4072/2012 Το άρθρο 282Α καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 4072/2012 Το άρθρο 282 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 1667/1986 Το άρθρο 16 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 4072/2012 Το άρθρο 109 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 4072/2012 Το άρθρο 110 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 4072/2012 Το άρθρο 108 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 4072/2012 Το άρθρο 107 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 4072/2012 Το άρθρο 111 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 4072/2012 Το άρθρο 112 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 4072/2012 Το άρθρο 113 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 4072/2012 Το άρθρο 114 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 4072/2012 Το άρθρο 115 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 77 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 77α καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 85 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 69 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 68 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 67 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 66 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 66α καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 3190/1955 Το άρθρο 55 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 3190/1955 Το άρθρο 54 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 3190/1955 Το άρθρο 53 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 89 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 88 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 87 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 78 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 78α καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 79 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 79α καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 80 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 81 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 82 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 83 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 2190/1920 Το άρθρο 84 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09
 • 3190/1955 Το άρθρο 51 καταργήθηκε με το άρθρο 147 στις 2019-03-09Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης