Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικοί έλεγχοι σε 94.000 εταιρείες που δεν υπέβαλλαν καμία δήλωση ΦΠΑ το 2008

23 Ιανουάριου 2009 Σχόλια
  • Αυτό αποφασίσθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Αντώνη Μπέζα, με υπηρεσιακούς παράγοντες Εφοριών, Τελωνείων, ΥΠΕΕ και την συμμετοχή του γενικού γραμματέα της ΓΓΠΣ Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.
Φορολογικοί έλεγχοι σε 94.000 εταιρείες που δεν υπέβαλλαν καμία δήλωση ΦΠΑ το 2008

Από φορολογικό έλεγχο θα περάσουν 94.000 επιχειρήσεις με βιβλία Α,Β και Γ κατηγορίας καθώς δεν υπέβαλλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2008.

Αυτό αποφασίσθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Αντώνη Μπέζα, με υπηρεσιακούς παράγοντες Εφοριών, Τελωνείων, ΥΠΕΕ και την συμμετοχή του γενικού γραμματέα της ΓΓΠΣ Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα διασταυρώσεων ενεργών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

1. Από τις 792.000 επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ και έχουν υποβάλλει εκκαθαριστικές δηλώσεις έτους 2007, οι 88.500 δεν έχουν υποβάλει κάποια από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έως τον Σεπτέμβριο 2008.

2. Από τις 78.000 επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και έχουν υποβάλει εκκαθαριστικές δηλώσεις έτους 2007, οι 5.500 δεν έχουν υποβάλει κάποια από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έως τον Σεπτέμβριο 2008.

Με εντολή του υφυπουργού τα αποτελέσματα αυτών των διασταυρώσεων θα σταλούν στις ΔΟΥ και παράλληλα η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου θα δώσει οδηγίες προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι σχετικοί φορολογικοί έλεγχοι.

Τέλος, αποφασίστηκε η σύσταση με υπουργική απόφαση ειδικής ομάδας εργασίας για τις διασταυρώσεις με επικεφαλής τον Γ.Γ. της Γενικής Γραμματειας Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία θα αναζητεί και θα προτείνει νέους τρόπους αποτελεσματικών διασταυρώσεων.

Η λειτουργία της θα είναι διαρκής και θα επικαιροποιεί τις προτάσεις της με βάση το είδος της παραβατικότητας και τις μεθόδους φοροδιαφυγής.


Πηγή Το Βήμα .

Για το ίδιο θέμα η express αναφέρει

Αρχίζουν φορολογικοί έλεγχοι μετά τις διασταυρώσεις στοιχείων των επιχειρήσεων              

    Από φορολογικό έλεγχο θα περάσουν 94.000 επιχειρήσεις με βιβλία Α,Β και Γ κατηγορίας καθώς δεν υπέβαλλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ το 2008. Αυτό αποφασίσθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα, με υπηρεσιακούς παράγοντες Εφοριών, Τελωνείων, ΥΠ.Ε.Ε. και την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΠΣ κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα διασταυρώσεων ενεργών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ.

    Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

    1. Από τις 792.000 επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ και έχουν υποβάλλει εκκαθαριστικές δηλώσεις έτους 2007, οι 88.500 δεν έχουν υποβάλει κάποια από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έως τον Σεπτέμβριο 2008.

    2. Από τις 78.000 επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και έχουν υποβάλει εκκαθαριστικές δηλώσεις έτους 2007, οι 5.500 δεν έχουν υποβάλει κάποια από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έως τον Σεπτέμβριο 2008.

    Με εντολή του Υφυπουργού τα αποτελέσματα αυτών των διασταυρώσεων θα σταλούν στις ΔΟΥ και παράλληλα η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου θα δώσει οδηγίες προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι σχετικοί φορολογικοί έλεγχοι.

    Τέλος, αποφασίστηκε η σύσταση με υπουργική απόφαση ειδικής ομάδας εργασίας για τις διασταυρώσεις με επικεφαλής τον Γ.Γ. της Γενικής Γραμματειας Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία θα αναζητεί και θα προτείνει νέους τρόπους αποτελεσματικών διασταυρώσεων. Η λειτουργία της θα είναι διαρκής και θα επικαιροποιεί τις προτάσεις της με βάση το είδος της παραβατικότητας και τις μεθόδους φοροδιαφυγής.

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης