Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δανεισμός από ιδιώτες με αφορολόγητα 5ετή

22 Ιανουάριου 2009
  • Προσιτά καθιστά στο ευρύ αποταμιευτικό κοινό η κυβέρνηση τα πενταετή ομόλογα τα οποία τιμολόγησε χθες για συνολικό ύψος έκδοσης 5,5 δισ. ευρώ, παρέχοντας ως δέλεαρ αφενός τη μεγάλη απόδοσή τους (5,50%) και αφετέρου το αφορολόγητο των τόκων εφόσον οι τίτλοι αυτοί διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους, το 2014.
Δανεισμός από ιδιώτες με αφορολόγητα 5ετή

Προσιτά καθιστά στο ευρύ αποταμιευτικό κοινό η κυβέρνηση τα πενταετή ομόλογα τα οποία τιμολόγησε χθες για συνολικό ύψος έκδοσης 5,5 δισ. ευρώ, παρέχοντας ως δέλεαρ αφενός τη μεγάλη απόδοσή τους (5,50%) και αφετέρου το αφορολόγητο των τόκων εφόσον οι τίτλοι αυτοί διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους, το 2014. Οι φόβοι του Yπουργείου Οικονομικών για τυχόν δυσκολίες στην άντληση κεφαλαίων από τις επόμενες εκδόσεις κρατικών τίτλων (και σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα επιτοκίων) είναι ο λόγος για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα στις τράπεζες να διαθέσουν στους επενδυτές τα ομόλογα αυτά. Ειδικότερα, η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι με τα ποσά που θα εισπράξουν οι τράπεζες από το κοινό, θα αποκτήσουν την απαιτούμενη ρευστότητα που θα τους επιτρέψει να αγοράσουν και τις επόμενες εκδόσεις ομολόγων Eλληνικού Δημοσίου.

 Τα αισθήματα πάντως με τα οποία υποδέχθηκε το Yπουργείο Οικονομικών το αποτέλεσμα της έκδοσης, ήταν ανάμικτα, καθώς ναι μεν το Δημόσιο άντλησε τα κεφάλαια που χρειαζόταν για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών υποχρεώσεών του, ωστόσο αυτό επετεύχθη με μεγάλο κόστος (με spread 325,1 μονάδων βάσης).

Ενώ λοιπόν το επιπλέον επιτόκιο που κατέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα γερμανικά ομόλογα, έφτασε στις 325,1 μονάδες βάσης, που αποτελεί ένα αρνητικό ρεκόρ, της εποχής ευρώ, το Yπουργείο Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να αποκτήσει τα συγκεκριμένα ομόλογα, από τις τράπεζες, με τη διευκρίνιση ότι δεν πρόκειται για αύξηση του ποσού της έκδοσης, αλλά θα πρόκειται για τους τίτλους που έχουν ήδη αγοράσει οι τράπεζες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες ο ΟΔΔΗΧ, το ποσό της έκδοσης του δανείου ανήλθε σε 5,5 δισ. ευρώ και η ημερομηνία λήξης του είναι η 20ή Αυγούστου 2014. Το τοκομερίδιο προέκυψε στο 5,50% και η τιμή του στο 99,346. Το κόστος της έκδοσης προσαυξάνεται, αφού στις τράπεζες χορηγήθηκε προμήθεια ίση με 0,15%.

Το spread ανέρχεται σε 260 μονάδες βάσης σε σχέση με τα mid-swaps, αλλά και σε 325,1 μονάδες βάσης, πάνω από την απόδοση του γερμανικού πενταετούς ομολόγου, με λήξη τον Ιούλιο του 2014.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 28η Ιανουαρίου 2009 και κύριοι ανάδοχοι ήταν οι τράπεζες Banca Imi, Barclays Capital, Citi, HSBC και Εθνική Τράπεζα.

Λοιποί ανάδοχοι ήταν όλες οι τράπεζες που συμμετέχουν στην ομάδα των βασικών διαπραγματευτών.

Η βαθμολογία του συγκεκριμένου δανείου από τους οίκους αξιολόγησης είναι A1 από τη Moody'Αs, A- από τη S&P, A από τη Fitch και ΑΑ από τη R&I.

Σε ό,τι αφορά τη διασπορά του πενταετούς ομολόγου, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο τμήμα του απορροφήθηκε από ελληνικές τράπεζες. Το 54% των τίτλων αποκτήθηκε από ελληνικές τράπεζες και το 46% από ξένους θεσμικούς.

Με την έκδοση των πενταετών ομολόγων, το Δημόσιο από την αρχή του έτους, έχει δανειστεί συνολικό ποσό ύψους 8,7 δισ. ευρώ καλύπτοντας και το ταμειακό άνοιγμα του προϋπολογισμού και τις ανανεώσεις των ομολόγων που λήγουν.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου, θα εκδοθούν ακόμα δύο ομόλογα και συγκεκριμένα δεκαετή και τριετή, στις αποδόσεις των οποίων οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα ισχυρές.

Τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) θα μπορούν να προμηθευτούν με αφορολόγητη απόδοση το 5ετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου 5,50% και λήξης 20 Αυγούστου 2014, που τιμολογήθηκε χθες 21 Ιανουαρίου 2009 με ημερομηνία έκδοσης την 28η Ιανουαρίου 2009.

Οι προϋποθέσεις απόκτησής τους, και προκειμένου να διασφαλιστεί η αφορολόγητη απόδοσή τους, είναι οι ακόλουθες:

- Οι τίτλοι να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους.

- Να αποκτηθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή από την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009 μέχρι και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009.

- Τα ποσά μπορούν να είναι απεριόριστα αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες.

Πηγή Express

Για το ίδιο θέμα Η εφημερίδα Ισοτιμία Αναφέρει.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν με αφορολόγητη απόδοση το 5-ετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου 5,50% και λήξης 20 Αυγούστου 2014, που τιμολογήθηκε σήμερα 21 Ιανουαρίου 2009 με ημερομηνία έκδοσης την 28η Ιανουαρίου 2009.

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

Οι τίτλοι  θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους* και

Οι τίτλοι θα αποκτηθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή από την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009 μέχρι και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009.

Τα ποσά μπορούν να είναι απεριόριστα αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

* Επειδή η διακράτηση των τίτλων θα παρακολουθείται απο το Σύστημα Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών,απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ.   

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης