Αναστέλλεται η εφαρμογή των οδηγιών του ΕΦΚΑ για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ

Εργατικά - Ασφαλιστικά

20 Φεβρουάριος 2019
Taxheaven.gr

 

Με το αρ. πρωτ. Δ.15/Γ/οικ.5222/125/2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών της Γ.Γ.Κ.Α., παρέχονται διευκρινίσεις για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, και της περ.γ΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ.258/2005, όπως ισχύει, σχετικά με την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ Α.Ε., των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

Η Υπηρεσία της Γενικής Δ/νσης Εισφορών του ΕΦΚΑ, όπως ενημερώνει με το Γενικό Έγγραφο Δ.ΑΣΦ./1/215048/2019 εργάζεται στην κατεύθυνση της έκδοσης νεότερων οδηγιών.

Μέχρι την έκδοσή τους, αναστέλλεται η εφαρμογή των οδηγιών που δόθηκαν με το ως άνω σχετικό γενικό έγγραφο.