Αναστέλλεται η εφαρμογή των οδηγιών του ΕΦΚΑ για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναστέλλεται η εφαρμογή των οδηγιών του ΕΦΚΑ για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ

20 Φεβρουάριος 2019 -- Σχόλια

 

Με το αρ. πρωτ. Δ.15/Γ/οικ.5222/125/2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών της Γ.Γ.Κ.Α., παρέχονται διευκρινίσεις για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, και της περ.γ΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ.258/2005, όπως ισχύει, σχετικά με την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ Α.Ε., των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

Η Υπηρεσία της Γενικής Δ/νσης Εισφορών του ΕΦΚΑ, όπως ενημερώνει με το Γενικό Έγγραφο Δ.ΑΣΦ./1/215048/2019 εργάζεται στην κατεύθυνση της έκδοσης νεότερων οδηγιών.

Μέχρι την έκδοσή τους, αναστέλλεται η εφαρμογή των οδηγιών που δόθηκαν με το ως άνω σχετικό γενικό έγγραφο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone