Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημείωμα ΔΕΝ: «Θέματα σχετικά με την εγκύκλιο εφαρμογής της αύξησης του κατώτατου μισθού»

19 Φεβρουάριος 2019
Σημείωμα ΔΕΝ: «Θέματα σχετικά με την εγκύκλιο εφαρμογής της αύξησης του κατώτατου μισθού»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης«Θέματα σχετικά με την Εγκύκλιο 7613/395/18-02-2019»


Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας


► Μόνο ισχύον κατώτατο όριο μισθού και ημερομισθίου είναι το νομοθετημένο ποσόν των 650 € για υπαλλήλους και των 29,04 € για τους εργατοτεχνίτες.

► Για όσους έχουν προσληφθή ή προσλαμβάνονται μετά την 14.2.2012, χωρίς να έχουν προϋπηρεσία, τα ποσά αυτά ισχύουν χωρίς καμμία προσαύξηση, ενώ

► Για όσους έχουν υπηρεσία ή προϋπηρεσία που έχει διανυθή σε οποιονδήποτε εργοδότη και οποιαδήποτε καθήκοντα μέχρι 14.2.2012, στα ποσά αυτά προστίθενται μέχρι 3 τριετίες από 10% για τους υπαλλήλους και μέχρι 6 τριετίες από 5% για τους εργατοτεχνίτες. Ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους υπαλλήλους, μέχρι 3 τριετίες από 5%.

Δεν οφείλεται επίδομα γάμου.

► Η υποχρέωση καταβολής των νέων μισθών-ημερομισθίων μετά .... τριετιών ή μη, αρχίζει από 1.2.2019 (ΥΑ 4241/127/2019).

► Απαιτείται η υποβολή Ε4 με την στήλη των νέων αποδοχών μέχρι 28.2.2019 (ΥΑ 4595/Δ1.1613/2019).

► Απαιτείται κατά το Π.Δ. 156/1994 Γνωστοποίηση όρων, ολόκληρη ή τροποποιητική, αν δε αντί Γνωστοποιήσεως έχει συνταχθή σύμβαση εργασίας που περιλαμβάνει όλους τους όρους του ΠΔ 156/94, απαιτείται τροποποιητική ως προς τις αποδοχές σύμβαση.

►Σε περίπτωση Μερικής απασχολήσεως δεν απαιτείται για την μεταβολή των αποδοχών επανυποβολή του Ε9.

Δείτε ολόκληρο το Σημείωμα από εδώWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης