Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογική ισότητα των φύλων - Ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει την απόφαση του Υπ.Οικ. να προβλέψει τη δυνατότητα υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης

Φορολογική ισότητα των φύλων - Ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει την απόφαση του Υπ.Οικ. να προβλέψει τη δυνατότητα υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΦορολογική ισότητα των φύλων

Ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να προβλέψει τη δυνατότητα υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης εκ μέρους των συζύγων, εφόσον το επιλέξει ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων με ανέκκλητη δήλωσή της/του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης (άρθρο 59 παρ. 5 ν.4583/2018). Η διαδικασία πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά όσον αφορά τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το έτος 2019 (φορολογικό έτος 2018).

Η σχετική εφαρμογή του Taxis (https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristesdeloses) άνοιξε στις 16 Ιανουαρίου 2019 και θα παραμείνει ανοιχτή έως και 28 Φεβρουαρίου 2019. Στην εφαρμογή οι έγγαμες (-οι) ενδιαφερόμενες (-οι) μπορούν να γνωστοποιούν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Η εξέλιξη αυτή είναι άκρως ικανοποιητική για την Ανεξάρτητη Αρχή η οποία ήδη στην Ετήσια Έκθεση της για το έτος 2002 είχε περιλάβει ειδικό κεφάλαιο για τα «Ζητήματα ισότητας των δύο Φύλων στην Φορολογία της Συζυγικής Οικογένειας», όπου τονιζόταν ότι η υποχρέωση του συζύγου να υποβάλει την δήλωση και για τα εισοδήματα της συζύγου, εισάγει αντισυνταγματική ρύθμιση. Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε προτείνει να καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων (Αρθ. 67 παρ. 4 Κ.Φ.Ε), ως εισάγουσα άμεση διάκριση λόγω φύλου, και να καταστεί κάθε φορολογούμενος/η έγγαμος/η, νομικά υπεύθυνος/η για την υποβολή και το περιεχόμενο της φορολογικής δήλωσης, τονίζοντας ότι οι διακρίσεις αυτές δεν εξυπηρετούν ούτε τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης ούτε τον στόχο της αποτελεσματικότερης είσπραξης των δημοσίων εσόδων. Την πρότασή της αυτή η Αρχή επανέλαβε και πρόσφατα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), ωστόσο δεν έτυχε αρχικά θετικής ανταπόκρισης. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα είχε παραμείνει μεταξύ των ελαχίστων χωρών της ΕΕ, όπου η έγγαμη γυναίκα δεν αποτελούσε ξεχωριστό φορολογικό υποκείμενο. Ωστόσο, όταν το Συμβούλιο Επικρατείας (330/2018 Απόφαση του Β΄ Τμήματος) έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών προέβησαν στις αναγκαίες νομοθετικές, διοικητικές και τεχνικές αλλαγές.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή, η οποία ανάγει την έγγαμη γυναίκα σε αυτοτελές φορολογικό υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σηματοδοτεί μια σημαντική μεταστροφή της αντίληψης της δημόσιας διοίκησης περί της ισότητας των φύλων στο δημόσιο χώρο. Επιπλέον, ευελπιστεί ότι όλα τα ζητήματα που θα προκύψουν από την ρύθμιση αυτή θα επιλυθούν και πάλι με γνώμονα την ίση μεταχείριση και την ισότιμη αντιμετώπιση γυναικών και ανδρών φορολογούμενων.

Πληροφορίες: 213 1306600, [email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης