Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διενέργεια ελέγχων από την ΕΛΤΕ σχετικά με τις αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχων στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος

14 Φεβρουάριος 2019
Διενέργεια ελέγχων από την ΕΛΤΕ σχετικά με τις αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχων στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΑθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 003/2019

«Εποπτεία Επιτροπών Ελέγχου»

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), σε εφαρμογή του άρθρου 44 του ν.4449/2017, θα προβεί στη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με τις κάτωθι αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχων στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος:

• Την παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και της απόδοσης τους.

• Την αξιολόγηση της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου του άρθρου 11 του Κανονισμού 537/2014,

• Τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

• Την επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων προβλέπονται κυρώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Ο A ' Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης