Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άδεια ανατροφής έως 3,5 μήνες στη φυσική, θετή ή ανάδοχη μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικό με τροπολογία

12 Φεβρουάριος 2019Με μια νέα τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις.», τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 2083/1992 (άρθρο 30 παρ. 14) σχετικά με την παροχή στήριξης φροντίδας τέκνων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Θεσπίζεται το δικαίωμα λήψης άδειας με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, στη φυσική, θετή ή ανάδοχη μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικό ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που χορηγείται για την ανατροφή του τέκνου της, εφόσον δεν κάνει χρήση του ισχύοντος μειωμένου ωραρίου [δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως για τα δύο (2) πρώτα χρόνια από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον βρίσκεται σε ζωή].

Η εν λόγω άδεια χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της ισχύουσας άδειας μητρότητας (άρθρο 11 παρ. 1 του ν.2874/2000), ο χρόνος λήψης της δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο και η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί, λήγει δε σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της δικαιούχου εκπαιδευτικού.

Δικαιούνται, ομοίως, τις προαναφερόμενες άδειες η ανάδοχη και η θετή μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, αμέσως μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας.

Το χρονικό διάστημα της χορηγούμενης άδειας λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο...
Στήριξη φροντίδας τέκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Με την προτεινόμενη διάταξη, δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν οι μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού άδεια ανατροφής τέκνου μετ' αποδοχών, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας του άρθρου 11 του ν. 2874/2000 (Α' 286). Παράλληλα, επιδιώκεται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 53 του ν. 3528/2007, Α' 26), όσον αφορά στη δυνατότητα των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών να επιλέγουν μεταξύ της ανωτέρω θεσπιζόμενης άδειας ανατροφής τέκνου και του μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (Α' 159) και της περίπτ. γ' της παρ. 45 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α' 141). Η εν λόγω ρύθμιση είναι σύμφωνη με την επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος για την προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, καθώς κατά το προτεινόμενο διάστημα η μητέρα βρίσκεται σε μετελόχειο περίοδο, η οποία συνδέεται με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες τόσο της ίδιας όσο και κυρίως του τέκνου της. Παράλληλα, επιδιώκεται η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, φυσικών ή θετών ή ανάδοχων μητέρων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των συνθηκών, καθώς οι τελευταίες υπηρετούν συχνά σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές ανά την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην κάλυψη μεγάλων αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος και μάλιστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εξάλλου, η ως άνω άδεια ανατροφής αφορά στην κάλυψη πραγματικών και όχι τεκμαιρόμενων αναγκών, εξ ου και δε δίνεται η δυνατότητα να ληφθεί από το σύζυγο, ενώ είναι σύμφωνη τόσο με τις υποδείξεις του ΟΟΣΑ για «εξίσωση όλων των προνομίων και υποχρεώσεων για όλους τους Έλληνες εκπαιδευτικούς» (Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την εκπαίδευση: Education for a Bright Future in Greece, 19.4.2018), όσο και του Συνηγόρου του Πολίτη (Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 249710/1327/2019 από 10.01.2019), ρυθμίζοντας παράλληλα και τη χρηματοδότηση του μέτρου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ...
Στήριξη φροντίδας τέκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών


1. Στην αρχή της παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (Α' 159) τίθεται το γράμμα «α)» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται περιπτ. β', η οποία έχει ως εξής:
«β) αα) Εναλλακτικά, η φυσική, θετή ή ανάδοχη μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου της περίπτ. α', δικαιούται, για την ανατροφή του τέκνου της, άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2874/2000 (Α' 286). Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί, λήγει δε σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτικού.
ββ) Τις ως άνω άδειες των περιπτ. α και β' του παρόντος, δικαιούνται και η ανάδοχη και η θετή μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, αμέσως μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας.
γγ) Το χρονικό διάστημα της εν λόγω άδειας, λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
δδ) Κάθε δαπάνη για την εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται είτε με συγχρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ, είτε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είτε από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναλόγως της χρηματοδότησης εκάστης θέσης.».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης