Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναστροφή του κλίματος με μείωση των επιτοκίων

14 Ιανουάριου 2009 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ευκαιρία για αναστροφή της κακής ψυχολογίας που χαρακτηρίζει τους τελευταίους μήνες την ελληνική οικονομία θεωρεί η κυβέρνηση το αποτέλεσμα της χθεσινής δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, το οποίο για πολλούς απετέλεσε "ευχάριστη έκπληξη". Η συμπίεση των αποδόσεών τους κάτω των επιπέδων διακύμανσης του euribor αποκαθιστά έστω και εν μέρει το "πληγωμένο" γόητρο της ελληνικής οικονομίας, παραμονές μάλιστα της δημοσιοποίησης των έκτακτων (δυσμενών όπως αναμένονται για την Ελλάδα) προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομία.
Αναστροφή του κλίματος με μείωση των επιτοκίων


Ευκαιρία για αναστροφή της κακής ψυχολογίας που χαρακτηρίζει τους τελευταίους μήνες την ελληνική οικονομία θεωρεί η κυβέρνηση το αποτέλεσμα της χθεσινής δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, το οποίο για πολλούς απετέλεσε "ευχάριστη έκπληξη". Η συμπίεση των αποδόσεών τους κάτω των επιπέδων διακύμανσης του euribor αποκαθιστά έστω και εν μέρει το "πληγωμένο" γόητρο της ελληνικής οικονομίας, παραμονές μάλιστα της δημοσιοποίησης των έκτακτων (δυσμενών όπως αναμένονται για την Ελλάδα) προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομία.

Παράλληλα, ο ύψους 2,55 δισ. ευρώ δανεισμός του Eλληνικού Δημοσίου με χαμηλά επιτόκια από τις τράπεζες (οι αποδόσεις των εντόκων γραμματίων διαμορφώθηκαν από 2,40% τα τρίμηνης διάρκειας έως 2,67% τα ετήσιας έναντι αντίστοιχων επιπέδων του euribor μεταξύ 2,61% και 2,74%) προοιωνίζεται μείωση των επιτοκίων καταθέσεων. Oπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, ο δανεισμός του Δημοσίου με επιτόκια χαμηλότερα κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες από εκείνα που καταβάλλουν οι τράπεζες στους προθεσμιακούς καταθέτες, αναπόδραστα θα οδηγήσει σε μείωση των επιτοκίων καταθέσεων, τα οποία στην Ελλάδα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της ευρωζώνης.

Η δημοπρασία

 Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,67%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 3,235 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 6,47 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των βασικών διαπραγματευτών αγοράς (primary dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009.

Eγιναν δεκτές προσφορές μέχρι το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές 100 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των βασικών διαπραγματευτών αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009, στις 12 μ.μ. Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

Επίσης, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 600 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,46%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 4,137 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 6,90 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των βασικών διαπραγματευτών αγοράς (primary dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009.

Eγιναν δεκτές προσφορές μέχρι το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές 180 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των βασικών διαπραγματευτών αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009, 12 μ.μ. Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

Τέλος, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 900 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,40%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 5,836 δισεκατομμυρίων ευρώ, που κάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 6,48 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των βασικών διαπραγματευτών αγοράς (primary dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009.

Eγιναν δεκτές προσφορές μέχρι το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές 270 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή Express.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης