Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το Υπ. Οικονομικών Δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας εντόκων Γραμματίων

13 Ιανουάριος 2009
  • Το Υπ. Οικονομικών Δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας εντόκων Γραμματίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

Δ/ΝΣΗ: Ομήρου 8 · ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ.: 210 370 1821· FAX: 210 370 1855 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009
   

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

    

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,67%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 3,235 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 6,47 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 12μ.μ.


Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

    
Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 52 εβδομάδων 13 Ιανουαρίου 2009 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 30 Σεπτεμβρίου 2008 (ποσά σε εκ. Ευρώ)

    1.- Δημοπρατούμενο ποσό 500 70

    2.- Ύψος προσφορών 3.235 187

    3.- Συντελεστής κάλυψης (2:1) 6,47 2,67

    4.- Συνολικά αποδεκτό ποσό 600 84

    5.- Απόδοση 2,67% 5,09%

    6.- Τιμή Δημοπρασίας 97,376 95,109

    7.- Cut - off ratio 45,00% 57,14%

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) Δ/ΝΣΗ: Ομήρου 8 · ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ.: 210 370 1821· FAX: 210 370 1855 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009

    

    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

    Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 600 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,46%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 4,137 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 6,90 φορές.

    Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009.

    Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 180 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 12μ.μ.

    Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

    

    

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

    

    Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη

    Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων 13 Ιανουαρίου 2009 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 30 Σεπτεμβρίου 2008 (ποσά σε εκ. Ευρώ)

    1.- Δημοπρατούμενο ποσό 600 120

    2.- Ύψος προσφορών 4.137 267

    3.-Συντελεστής κάλυψης(2:1) 6,90 2,23

    4.-Συνολικά αποδεκτό ποσό 780 144

    5.- Απόδοση 2,46% 5,09%

    6.- Τιμή Δημοπρασίας 98,773 97,493

    7.- Cut - off ratio 40,00% 16,67%

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) Δ/ΝΣΗ: Ομήρου 8 · ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ.: 010 370 1821· FAX: 010 370 1855 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009

    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

    

    

    Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 900 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,40%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 5,836 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού κά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 6,48 φορές.

    Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009.

    Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 270 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 12μ.μ.

    Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

    

    

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

    

    Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη

    Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων 13 Ιανουαρίου 2009 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 30 Σεπτεμβρίου 2008 (ποσά σε εκ. Ευρώ)

    1.-Δημοπρατούμενο ποσό 900 150

    2.-Ύψος προσφορών 5.836 440

    3.- Συντελεστής κάλυψης(2:1) 6,48 2,93

    4.- Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.170 180

    5.- Απόδοση 2,40% 4,46%

    6.- Τιμή Δημοπρασίας 99,370 98,886

    7.- Cut - off ratio 11,00% 86,67%

    

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης